divendres, 31 d’octubre de 2014

(N)N9N - moltes opcions

El (nou) nou 9N se'ns aproxima amb celeritat. Queden nou dies justos. Dilluns caurà una nova impugnació, d'efecte incert. Caldrà saber els efectes judicials i policials (i parapolicials) sobre el terreny.

Mentrestant, les diferents opcions es propaguen:
- abstenció. Defensada per principi, per la qüestió, per distanciament o per adhesió a la legalitat espanyola. Cal no oblidar l'opció de l'abstenció activa, és a dir la de registrar-se i no emetre vot després. En un altre sentit, hi ha les opcions de boicot actiu.
- en blanc. Hi ha paperetes específiques en blanc (que es poden deixar sense omplir). És la manera de participar sense respondre la doble qüestió.
- nul. N'hi ha moltes opcions de paperetes alternatives. Des de modificacions de la pregunta, a paperetes especials. El PCPC n'ha fet una. També hi ha qui proposa una de "Som Països Catalans".
- no/no. Probablement entri en el sac dels nuls, però no ho sabem del cert.
- no/sí. Defensada pels partidaris d'una independència sense estat, també podria caure en el sac nul.
- no. Encara que el no s'associa a l'anomenat "espanyolisme democràtic", també hi ha d'altres opcions que el defensen des de perspectives internacionalistes, mundialistes o antiestatistes.
- sí/no. És el vot associat al "federalisme" o al "confederalisme", per bé que aquest pot tindre referents diferents (espanyols, habitualment, però també europeus, mundials, etc.).
- sí/sí. Aparentment l'opció més pregonada, però també des de rodals diversos (CDC, ERC, Esquerres pel SíSí, etc.). N'hi ha que el defensa des del principi i d'altres des del pragmatisme.

A banda, és probable que el 9N hi hagi altres mobilitzacions, més o menys espontànies, feixistes o antifeixistes, silencioses o cridaneres, signatures, lipdubs, etc., etc., etc.