dimecres, 14 d’octubre de 2015

Els nivells patrimonials de la humanitat: Global Wealth Report 2015

Podem fer un repàs del report anual de Credit Suisse sobre la riquesa mundial.

Dels individus adults:
- el 71,0% (3386 milions de persones) tenen patrimonis inferiors a 10.000$. Agregadament, el seu patrimoni equival a tan sols el 3,0% de la riquesa mundial.
- el 21,0% (1003 milions de persones) tenen patrimonis entre 10.000 i 100.000$. Agregadament, el seu patrimoni equival al 12,5% de la riquesa mundial.
- el 7,4% (349 milions de personen) tenen patrimonis entre 100.000 i 1 milió de dòlars. Agregadament, el seu patrimoni equival a 39,4% de la riquesa mundial.
- el 0,7% (34 milions de persones) tenen patrimonis superiors a 1 milió de dòlars. Agregadament, el seu patrimoni equival al 46,2% de la riquesa mundial.

Centrem-nos en la darrer d'aquests estrats ("high-net worth individuals"):
- 29,8 milions tenen patrimoni entre 1 i 5 milions de dòlars.
- 2,5 milions tenen patrimoni entre 5 i 10 milions de dòlars.
- 1,34 milions tenen patrimoni entre 10 i 50 milions de dòlars.
- 123.800 persones tenen patrimonis superiors a 50 milions de dòlars.

Aquests 123.800 persones ("ultra-high-net-worth individuals") es concentren en els Estats Units (59.000 persones) i, en menor mesura, en Europa (25%), Xina i Japó.