dijous, 12 de juliol de 2007

Per què Déu no va aconseguir mai plaça en cap universitat?

- Perquè tan sols ha fet una publicació d'importància
- I era escrita en hebreu
- i sense referències
- No la va publicar en una revista amb revisió prèvia.
- Alguns fins i tot dubten que l'escrigués ell mateix.
- Potser sí que va crear el món, però què ha fet de llavors ençà?
- Els seus treballs de cooperació han estat força limitats.
- La comunitat científica l'ha ballat magrar per replicar els seus resultats.
- Mai no va sol·licitar al comitè ètic permís per emprar subjectes humans.
- Quan un experiment anava de mal borràs, provava de tapar-ho ofegant els subjectes.
- Quan els subjectes no es comportaven tal com era previst, els esborrava de la mostra.
- Rarament anava a classe, i es limitava a dir els estudiants que llegissin el llibre.
- Alguns diuen que feia fer la classe al seu fill.
- Va expulsar els seus dos primers estudiants per aprendre massa.
- Malgrat que tan sols hi havia deu requeriments, la majoria d'estudiants suspenien els seus exàmens.
- Les seves hores de visita eren infreqüents i habitualment les feia al damunt d'una muntanya.