divendres, 24 de febrer de 2012

La Diputació de Barcelona

No fa pas gaire l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va votar l'adhesió del municipi a l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Aparentment, aquesta mesura resulta paradoxal, ja que l'ACM sembla més vinculada a municipis governants per CiU que no pas pel PSC-PSOE, com és el cas d'Esplugues. Però la sociovergència té aquestes coses.

Per això resulta curiós llegir avui els diaris sobre la Diputació de Barcelona.

La pota "sòcio" de la sociovergència apareix esquitxada pel "cas de les motxilles". Les motxilles són els sobresous pressumptament il·legals rebuts per càrrecs de confiança (= personal eventual) de la Diputació de Barcelona en el període de les presidències de Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho i Antoni Fogué. El cas fou denunciat públicament pels tres diputats que li queden al Subgrup Parlament de Solidaritat Catalana per la Independència. La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert la fase preliminar de les diligències informatives.

La pota "vergent" de la sociovergència apareix esquitxada per les acusacions contra el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Josep Maria Matas. El coordinador general és el segon càrrec de més rellevància després de la presidència, ara ocupada per CiU. Matas és president de la CDC d'Osona. Matas, en tot cas, s'ha estimat més presentar la dimissió, la qual ha estat acceptada i s'ha fet efectiva avui. La Fiscalia General de Catalunya havia obert una investigació per unes factures de l'Associació Catalana de Municipis. Quan Matas era dirigent de l'Associació Catalana de Municipis, l'entitat municipalista va fer comandes de serveis a una empresa propietat seva per valor de 900.000 €.

Cal confiar en la innocència de Matas, com en la de Royes, Montilla, Corbacho i Fogué, i pensar que la mà esquerra no pot saber lo que fa la mà dreta.