divendres, 6 d’abril de 2012

Una declaració d'independència: ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ, 2012

Reproduïm a continuació el text de la declaració d'independència que entra en vigor avui mateix a Azawad.

NOSALTRES, POBLE DE L'AZAWAD,

Per la veu del Moviment Nacional d'Alliberament de l'Azawad, en concert amb:

El Comitè Executiu,
El Consell Revolucionari,
El Consell Consultiu,
L'Estat Major de l'Exèrcit d'Alliberament,
Les oficines regionals

Recordant els principis del dret internacional i els principals instruments jurídics internacionals que regeixen el dret dels Pobles a disposar d'ells mateixos, notablement, la carta de Nacions Unides en els seus articles 1 i 55, les disposicions pertinents de la declaració internacional dels drets dels pobles autòctons;

Considerant la voluntat explícitament expressada en la lletra datada del 30 de maig del 1958 adreçada al president francès pels notables, guies espirituals de totes les comunitats de l'AZAWAD;

Considerant que en el 1960, en ocasió de l'atorgament de la Independència als pobles de l'Àfrica Occidental, França vinculà sense el seu consentiment l'AZAWAD a l'Estat malià que tot just havia creat;

Recordant les massacres, les exaccions i humiliacions, espoliacions i genocidis de 1963, 1990, 2006, 2010 i 2012, que han afectat exclusivament el poble de l'AZAWAD fins al Primer d'Abril del 2012;

Recordant el comportament inhumà de Malí que ha utilitzat les diferents sequeres (1967, 1973, 1984, 2010….) per fer desaparèixer el nostre poble per anorreament alhora que ell mateix sol·licitava i obtenia un ajut humanitari generós;

Considerant l'acumulació de més de 50 anys de mal govern, de corrupció i de col·lusió militar-política-financera, que posa en perill l'existència del poble de l'AZAWAD i en perill l'estabilitat sub-regional i la pau internacional;

Considerant l'alliberament complet del territori de l'AZAWAD;

Proclamem irrevocablement, L'ESTAT INDEPENDENT de l'AZAWAD a comptar d'aquest dia divendres 6 d'abril del 2012.

DECLAREM:

El reconeixement de les fronteres en vigor amb els estats limítrofes i la llur inviolabilitat;

L'adhesió total a la carta de Nacions Unides;

El compromís ferm del MNLA per crear les condicions de pau duradora, per iniciar els fonaments institucionals de l'Estat basats en una Constitució democràtica de l'Azawad independent.

El Comitè Executiu del MNLA invita l'ensems de la Comunitat Internacional en un impuls de justícia i de pau a reconèixer sens retard l'Estat de l'AZAWAD Independent.

El Comitè Executiu del MNLA fins a la constitució de l'Autoritat del Territori de l'AZAWAD continuà a garantir la gestió de tot el territori.


GAO - 06/04/2012

SECRETARI GENERAL-MNLA

BILLAL AG ACHERIF