dimarts, 7 d’octubre de 2008

Nobel 2008 - balanç de prediccions (Física)

- Premis Nobel de Física i de Química. La tendència en els darrers anys és premiar aplicacions pràctiques, sobretot en el camp industrial i de telecomunicacions. Més que com a predicció, podríem expressar el desig d'un premi de caire més teòric i fonamental en el camp de la Física [I de fet això ha estat el cas amb el Premi Nobel de Física a Nambu, Kobayashi i Maskawa]. Al capdavall, quants premis Nobel li han donat an en Roger Penrose (i se'ns fa gran)? [El perfil dels guardonats és més discret. Els noms de Kobayashi i Maskawa són coneguts fonamentalment a partir del seu article de 1972 i de la "matriu de Kobayashi-Maskawa" que expressa numèricament les propietats de les partícules elementals. L'aportació de Nambu és encara més fonamental, però també més dilatada en el temps].