dilluns, 13 d’octubre de 2008

Nobel 2008 - Balanç de Prediccions (Economia)

El Premi Nobel d'Economia l'hem de comptar, tècnicament, entre els Nobel alternatius [El Premi Nobel d'Economia 2008 ha recaigut en Paul Krugman]. Enguany despertarà força interès. No crec que al Banc de Suècia l'interessi premiar enguany cap vulgareconomista recobert de matemàtiques [Certament Krugman és un bon aplicador de la matemàtica a l'economia, i de fet si ha rebut el Nobel és per aquestes aplicacions en el camp del comerç internacional i de l'economies d'escala. La majoria de vulgareconomistes, val a dir, tampoc no saben manegar gaires matemàtiques, però hi ha una minoria que sí. Krugman és molt més seriós que el vulgareconomista típic en els seus textos divulgatius]. La temptació de premiar alguna veu discordant (moderadament discordant) puja, però tothom ho interpretaria com un signe de pànic arrabatat [Krugman no és una veu molt discordant en el panorama econòmic internacional, però si ho és pels mitjans conservadors, particularment dels Estats Units, que el tenen com una bèstia negra. El Banc de Suècia, però, potser ha anat massa lluny en demostrar un cert pànic]. El millor en aquests moments és triar alguna organització de cures pal·liatives en el "Tercer Món" que tingui una mínima solidesa econòmica i que vengui la idea del "mercat bo i productiu" (contra el "mercat dolent i especulatiu") [Krugman és, doncs, un premiat més compromès. Per això s'insistirà en què el premiat és el Krugman-economista i no el Krugman-articulista. Però separar l'un de l'altre, com separar els seus judicis econòmics dels seus judicis socio-polític, és artificial].