dimarts, 28 de juny de 2011

El sistema electoral alemany i la representació territorial

Continuem encara amb la qüestió d'una llei electoral al Principat per regular les eleccions al Parlament del Parc de la Ciutadella.

La 'proposta Ortega' contemplava unes 67 circumscripcions (40 comarcals, 17 municipals i 10 submunicipals). El caràcter d'aquestes circumscripcions ja garanteix una representació territorial.

No obstant, en aquesta 'proposta', basada en l'alemanya, quedarien per assignar 68 o més diputats. Aquests 68 diputats compensarien aquells partits que serien subrepresentats en els 17 municipis.

Com es fa la distribució a Alemanya? En primer lloc, es calcula, entre els partits amb representació (més de 5% del vot federal), quin nombre de diputats els correspon? Per exemple, en les eleccions del 28-N, a ICV-EUiA no li hauria correspost ni un sol diputat per circumscripcions uninominals. No obstant, en la distribució d'escons, els corresponien, per exemple, uns 9 diputats.

Com s'assignarien aquests 9 diputats en el territori?

Una circumscripció única, implicaria que els 9 diputats fossin triats de la llista tancada única.

Si es mantenen les quatre circumscripcions, però, n'hi hauria quatre llistes tancades, com en l'actualitat. Si apliquem el sistema alemany, aquests 9 diputats s'haurien de repartir proporcionalment d'acord amb els vots obtinguts a cada circumscripció. Això donaria:
- 7 diputats d'ICV-EUiA per Barcelona.
- 1 diputat d'ICV-EUiA per Girona.
- 1 diputat d'ICV-EUiA per Lleida.

Això no és gaire diferent de la distribució que realment va haver amb les passades eleccions.

La diferència del sistema alemany és que la distribució territorial es fa posteriorment a l'assignació proporcional d'escons. És clar que això significa que el "segon vot" que importa és el vot federal i no pas estatal. Però, d'altra banda, la territorialitat queda reflectida en el "primer vot".

Una altra qüestió és el caràcter tancat de les llistes del "segon vot" en les eleccions del Bundestag. Realment, combinar en una papereta un "primer vot" personal i un "segon vot" amb llistes obertes o desbloquejades, seria un guirigai immens per al recompte. El "segon vot", amb llistes tancades, podria democratitzar-se a través d'un sistema de primàries.