dimecres, 1 de juny de 2011

L'atur i l'autoorganització

La pluja va obligar a traslladar a un local, l'Assemblea de l'Hospitalet d'ahir dimarts, que s'havia de dedicar a la qüestió de l'atur. La bona organització de l'Acampada de l'Hospitalet, però, va garantir una bona assistència. També va servir per conèixer les activitats que realitzen les Assemblees de Treballadors/es en Atur (mobilització, circuits d'informació, pressió a les institucions) i la implicació en les àrees econòmiques i laborals de l'AcampadaBCN. Les accions en combinació amb treballadors d'Alstrom o de Telefònica, posen de manifest la voluntat de connectar les acampades i les assemblees de sense-feina, amb els centres de treball. En aquest sentit, es van recordar les mobilitzacions solidàries contra els acomiadaments i en pro de les readmissions. En un sentit similar, Enric Duran va proposar que les acampades podien acordar una política de "desnonament zero", i aprofitar la força del moviment per evitar tots aquells desnonaments vinculats a la manca d'ingressos per raons de desocupació o subocupació. Al capdavall, el fet que una bona part de la "població activa potencial" estigui bandejada del mercat laboral, o hi sigui en condicions precàries, fa que hom disposi de mans, de cervells, de nervis, de temps i d'energia, per sostindre tot aquest moviment assembleari.

Per això, l'atenció dels assistents es focalitzà en la proposta de la Cooperativa Integral Catalana. La intenció de la Cooperativa Integral Catalana és oferir un marc de protecció jurídica a activitats cooperatives i de treball autònom que serien inviables o insegures, si hom hagués de fer front individualment al pagament d'impostos i contribucions a la seguretat social. Fet i fet, la Cooperativa Integral Catalana va sorgir del Col·lectiu Crisi (tardor del 2008) i s'entén com una expressió de la transició que ens ha de dur a la superació de la banca i de l'estat. Per Duran, cal crèixer en autoorganització per poder "desreconèixer" els poders vigents, i per bastir una estratègia viable i humana de "decreixement".