dimarts, 19 d’abril de 2011

El moviment veïnal en defensa d’un sistema sanitari públic, gratuït, universal, solidari, equitatiu i de qualitat

Des de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) la qüestió de la defensa del sistema sanitari públic es presenta com un fet central. Les mesures anunciades pel Departament de Sanitat de la Generalitat assenyalen un curs marcat per l’aprofitament de la crisi de finançament públic per dur a terme un programa clarament antipopular. Com que el Govern de la Generalitat no té ni la capacitat ni l’audàcia de fer front a la crisi de finançament des de les arrels, l’única sortida que pot presentar és la de l’espiral d’empobriment generalitzat i desigual de la societat del Principat.

En un manifest recent la Confavc s’hi detallaven 11 afirmacions:
1. Que estem en contra de les retallades en matèria de sanitat plantejades des de la Generalitat.
2. Que el dret a la salut és un dret fonamental i s’ha de dotar dels recursos necessaris al sector per fer possible el seu desenvolupament.
3. Que Catalunya és una de les comunitats autònomes que menys diners dedica a la sanitat proporcionalment al seu nivell de desenvolupament, població i riquesa.
4. Que volem la derogació de la Llei 15/1997 i altres que permetin la privatització de la sanitat.
5. Que volem un sistema sanitari públic, gratuït, universal, solidari, equitatiu i de qualitat.
6. Que volem una gestió racional i eficaç dels recursos destinats a la sanitat amb una política sociosanitària clara i de medecina preventiva.
7. Que per part de l’administració es compleixin els acords adquirits en matèria de sanitat.
8. Que es redueixin les llistes d’espera, la massificació als hospitals, la falta de coordinació entre l’atenció primària i l’especialitzada.
9. Que es busquin solucions per a assolir l’increment a les poblacions turístiques als mesos d’estiu del nombre de persones usuàries sense perjudicar la ciutadania.
10. Que s’imposi un sistema de gestió dels recursos amb la col•laboració del personal del sector i les persones usuàries, que sigui participatiu i racional.
11. Que es doni més informació a la ciutadania sobre els recursos del sistema sanitari


I els cinc punts reivindicatius de 1) dotar la sanitat pública dels diners necessaris per tal que es pugui donar una assistència universal i de qualitat; 2) que en cap cas es doni la gestió de la sanitat a entitats amb ànim de lucre, ja que sanitat i negoci són incompatibles; 3) que cessin les retallades de personal i de serveis sanitaris ja que tindran una repercussió negativa en la qualitat i augmentarà el temps d’espera; 4) que es deixi d’empitjorar els serveis públics per fomentar la contractació de mútues privades; 5) que no s’implanti cap sistema de reparament, taxes o tiquets moderadors per limitar l’accés de la població a la salut, ja prou restringit.