dissabte, 30 d’abril de 2011

Unitat contra els partits de la desesperança

El moviment Unitat contra el feixisme i el racisme organitza en aquesta Jornada Antifeixista que és el 30 d'abril un seguit d'activitats a l'Hospitalet de Llobregat, a Badalona i a Gràcia. A l'Hospitalet de Llobregat, una manifestació sortia aquest migdia de l'estació de Renfe i baixava, per la Fabregada, fins abastar l'Avinguda del Carrilet, i després girar fins a l'arrencada de la Rambla Marina. La manifestació i els actes de la jornada continuen amb concentracions a tots els ajuntaments per al proper dijous 5 de maig, a les 20h. Ja alertava Trotski, abans del gener del 1933, del perill que suposaria per a la societat que el partit de l'esperança (el partit del socialisme revolucionari) fos vençut pel partit de la desesperança que encarnaven els Hitler, els Von Papen i els Hugenberg. El partit de la desesperança, per crear-se una base social, no té més remei que recórrer a la demagògia racista, que consisteix en generar una "cohesió grupal" mitjançant exclusions basades en factors racials, ètnics o religiosos. El clima dels nostres dies, amb una fortíssima crisi laboral, suposa una llavor per a aquesta demagògia. La mateixa burgesia democràtica, que ha de negar per tots els mitjans l'existència d'un conflicte de classe, ajuda a que la consciència popular trobi com a via d'escapament aquest programa feixista. Després, la mateixa burgesia democràtica s'escandalitza davant de resultats electorals com els obtinguts pels "Finlandesos Autèntics" o per qualsevol altre partit de la "nova dreta". Però, alhora, necessita aquestes opcions polítiques per vehicular les tensions socials...

En aquestes eleccions municipals, a Esplugues tenim dues o tres candidatures que fan d'aquest programa de desesperança l'eix de campanya a la recerca de vot. A l'Hospitalet són tres o quatre. Però a banda de les candidatures que són explícitament "identitàries", tenim unes altres que, des del govern municipal, o des de l'oposició consistorial, juguen també a aquest discurs.

Des de la "Unitat contra el feixisme i el racisme" es presenta la consigna d'impedir l'entrada de les formacions polítiques feixistes als Ajuntaments. No es tracta pas d'una consigna exclusivament basada en un antifeixisme abstracte. La reivindicació de la unitat popular per damunt de fronteres de país d'origen, color de pell, llengua o religió, és vital per bastir un front creïble contra les retallades socials i en defensa d'uns serveis socials dignes per a tothom.