dijous, 7 d’abril de 2011

La tercera lletra del tetragrama PIGS

La transferència de la crisi financera de la tardor del 2008, articulada en allò de la "refundació del capitalisme", va conduir a l'anomenada crisi del "deute sobirà". Particularment, la premsa econòmica europea parlava dels estats problemàtics en termes de PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain), de PIGGS (Portugal, Ireland, Greece, Great Britain, Spain) i de PIIGGS (Portugal, Ireland, Italy, Great Britain, Spain). Aquesta darrera llista de sis semblava un xic exagerada, donat el caràcter central que té l'economia britànica (si més no, al sud d'Anglaterra) i l'economia italiana (si més no, a Padània). El cas és que dels quatre PIGS, en el darrer any, ja s'havien produït dos "rescats financers" per part de la UE, el de Grècia i el d'Irlanda. Ara és Portugal la que se suma a la llista, per una quantia global de 75.000 milions d'euros, dels quals 50.000 provindran de la UE i 25.000 del FMI. La qüestió que es presenta ara és quan, al llarg del 2011 o del 2012, es produirà la caiguda de la quarta lletra del tetragrama PIGS.