dimarts, 13 de desembre de 2005

Autoctonofòbia en les subvencions culturals barcelonines

El Punt informa de la curiosa política cultural de l'Ajuntament de Barcelona quant a les subvencions culturals de les entitats regionals.
- Andaluses: 34,8%.
- Gallegues: 14,3%.
- Catalanes: 11,5%.

D'aquestes xifres o deduïm que únicament un 11,5% de la població barcelonina té arrels catalanes, o bé que l'auto-odi dels jerarques culturals barcelonins és molt profund.