diumenge, 7 de març de 2010

Cap al Programa Marc 2011 de la CUP: un procés participatiu

Ahir 6 de març tenia lloc a Gràcia un punt de trobada nacional en el procés participatiu d’elaboració del Programa Marc 2011 de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Aquest Programa Marc 2011 ha d’ésser una eina per a ajudar a elaborar el programa electoral de les candidatures municipals d’unitat popular, i també fixarà el posicionament de la CUP respecte els temes més importants a nivell nacional.

El Consell Polític de la CUP va determinar uns vuit eixos programàtics:
- 1.- model territorial, econòmic i energètic als Països Catalans.
- 2. model urbà.
- 3. radicalització de la democràcia.
- 4. Economia i justícia social.
- 5. Cohesió social.
- 6. Promoció de la llengua i la cultura.
- 7. Model rural.
- 8. Des dels municipis Autodeterminació i Països Catalans.

Cadascun d’aquests eixos ha de considerar tres aspectes transversals: 1) polítiques de gènere; 2) joventut; 3) medi ambient.

Entre els mesos de març i de juny es faran una sèrie de jornades de treball-debat sobre cadascun dels eixos. D’aquests debats participatius i oberts, cadascun dels grups de treball redactarà les propostes de base. A la tardor hi haurà un debat general sobre la proposta de Programa Marc que en resulti, el text final del qual serà aprovat per l’Assemblea Nacional de la CUP.