dilluns, 8 de març de 2010

Serveis públics d'ocupació, ETTs i la dona treballadora: unes xifres

No són gens sorprenents les xifres sobre intermediació laboral que denunciaven fa uns dies des de la Intersindical-CSC.

Al Principat, un 15,2% dels contractes laborals es fan a través d'ETTs (per un 0,8% que fan els serveis públics d'ocupació). Al País Valencià la disparitat continua, si bé no tan elevada (14,5% a través d'ETTs i 2% a través dels serveis públics d'ocupació). A les Illes Balears, les ETTs tenen un paper més reduït (3,7% de la contractació) i els serveis públics d'ocupació suposen l'1,5%.

En tots els casos, però, les xifres són inferiors per a la dona, tant pel que fa a les ETTs com als serveis públics d'ocupació (Principat: 13,7% i 0,6%; País Valencià: 10,9% i 1,8%; Illes Balears: 3,7% i 1,4%). L'ocupació de la dona, doncs, es fa en percentatges superiors a través del contacte directe.

Les comparatives de taxes d'activitat o de taxes d'ocupació per sexes, però, reflecteixen només una part de la situació. L'Espai Jove de la Intersindical-CSC mostra en un document els aspectes conjunturals i estructurals de la dona treballadora als Països Catalans.