dijous, 18 de març de 2010

El Congrés dels Diputats vota la Llei espanyola de l’Audiovisual: mancances i amenaces

Hom havia demanat a la Llei de l’Audiovisual que avui es debatrà en text final al Congrés dels Diputats d’Espanya que atengués al caràcter de servei públic de les comunicacions audiovisuals. Això implicava també demanar que tingués present la diversitat cultural i lingüística de l’estat espanyol. Però cap avenç no s’ha registrat en aquest sentit. El model estatal-autonòmic es reitera: les televisions no-locals, d’entrada, o són estatals o són autonòmiques, i així les contempla la llei.

Després de més de vint anys de televisions privades d’àmbit estatal, s’ha comprovat quin és el lloc que ocupa la llengua catalana en les seves emissions: cap ni un, ni tan sols a tall anecdòtic. Lluny queden els temps de les “desconnexions” d’Antena3 o de Tele5. Ja sabem que aquelles desconnexions vehiculaven espanyolisme en català. Però, sense desconnexions, l’únic que vehiculen aquests canals és espanyolisme en castellà.

La Llei de l’Audiovisual contempla la creació d’un ens estatal regulador de l’espai audiovisual. En aquest sentit, des d’ERC s’ha parlat que això podria vulnerar les funcions que té el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Ja veurem quines seran les prioritats de l’ens estatal, més enllà de fer alguna jeremiada sobre els “tele-fems”. De ben segur, miraran en lupa si els mitjans de la CCMA no transfereixen imaginari espanyol a prou ritme.

Des de la Federació Espanyola de Sindicats de Periodistes (FESP) s’afirma que la llei segueix “els interessos de la patronal i de les televisions privades”. Aquests interessos, de fet, ja s’haurien manifestat en el compromís de la RTVE de no passar publicitat pels canals televisius públics. No cal imaginar-se què passaria si aquest compromís es prengués també en les televisions públiques autonòmiques. Més enllà de les televisions locals i regionals privades de Barcelona i, segons com, hi hauria ben poques oportunitats per oferir productes televisius de qualitat en llengua catalana.

La Llei de l’Audiovisual fa que la ILP per resoldre la qüestió de la recepció de les televisions públiques autonòmiques més enllà dels territoris autonòmiques adquireixi una rellevància especial. I això sense oblidar la important tasca d’iniciatives privades com les Televisions Digitals Independents (TDIP).