divendres, 30 d’abril de 2010

L'Espai Primer de Maig a la Rambla del Raval

L'Espai 1demaig de la Rambla del Raval, impulsat per organització de l'esquerra independentista, centrarà l'atenció a Barcelona de la Jornada del Primer de Maig. El lema de la Jornada és "Contra l'atur i les retallades socials: solidaritat i consciència de classe". Un lema marcat per un context de fort augment de l'atur que segurament perdurarà fins i tot quan comenci la recuperació econòmica. I és en nom d'aquesta recuperació econòmica que es justifiquen les retallades pressupostàries en les polítiques socials.

Contra això, es demana solidaritat i consciència de classe. La situació d'atur i de precarietat laboral, que té un component estructural que ja ens afectava en els moments àlgids del cicle econòmic (a mitjan dels anys 00), afua les tensions dins de la classe treballadora. Les visions dels treballadors amb-feina i dels sense-feina es contraposen, com també es contraposen les visions entre els treballadors de "coll blanc" i els del "coll blau" (per fer servir la terminologia burgesa), o les visions entre "fixos" i "eventuals", o entre sectors "emergents" i sectors "submergents", o entre treballadors "en blanc" i treballadors "en negre". A aquestes diferències d'estrats cal sumar-hi les diferències, correlacionades, d'origen etno-racial o d'estatus jurídic, explotades sàviament pels partits burgesos ("conservates" o "progres", tant hi fa). Per fer front a aquestes divisions, cal consciència de classe, però també cal la solidaritat que fa reclamar que les millores salarials i de condicions laborals es concentrin, precisament, en els sectors més castigats.

L'Espai 1demaig de la Rambla es tancarà per acudir a la manifestació de les 17h30, a la Plaça de la Catedral.