dimarts, 19 de juliol de 2011

20 de juliol: una nova jornada reivindicativa de la sanitat pública

Amb una manifestació a Cornellà, que surt avui a les 19h de la Plaça de Catalunya, s'inicien un seguit d'activitats que marcaran les jornades del 20 i 21 de juliol. Hom protesta contra les retallades en sanitat pública, que es fan patents en la reducció d'hores d'atenció primària, tancament d'ambulatoris, clausura de plantes hospitalàries, etc. El doble escanayament (nacional i de classe) al qual és sotmesa la classe treballadora catalana és especialment patent en aquest camp. Sota el pretext de lluitar contra el dèficit i el deute públics, hom practica una política que no tan sols disminueix els estàndards de vida de la majoria de la població sinó que també destrueix oportunitats d'ocupació. On queden les famoses proclames sobre el sector biotecnològic-biosanitari com a sector d'especialització per a l'economia catalana? Òbviament, fóra una il·lusió que les mobilitzacions del 20-J presentessin com a destijable un escenari de "retorn". Lluny d'això, des de les assemblees de barri i de poble, la lluita per la sanitat pública va acompanyada d'unes reivindicacions més profundes sobre la distribució del treball i de la capacitat de decisió polítiques. I si el 20-J és, fonamentalment, una jornada de resistència, de caràcter defensiu, és per fer girar la truita com abans millor, i transformar els moviments populars en uns moviments d'ofensiva.