dimarts, 9 de novembre de 2010

La perifèria de la Zona Euro arrossegava la divisa europea a la baixa

En la narrativa sobre els PIGS (o PIIGGS, si a Portugal, Irlanda, Gran Bretanya i Espanya sumem Itàlia i Gran Bretanya) s'acostuma a parlar de la faula de la formiga i la cigala. No obstant això, el miracle ibèric basat en la bombolla constructiva-immobiliària-financera era contrastat en els anys de vaques grasses amb els tigres cèltics (principalment, Irlanda i Escòcia) que invertien en "sectors d'alt valor afegit". Aparentment, ara tots són en la mateixa olla (dels PIGS, o regions amb un alt endeutament sobirà), però les perspectives de les economies mediterrànies són incomparablement pitjors. Amb penes i treballs, Irlanda sortirà del pou en qüestió d'un parells d'anys, però no podem traslladar aquest 'optimisme' a les perspectives de l'economia catalana. La llosa diferencial degut a l'estatus polític dependent i fragmentat dels Països Catalans, no pot ser menyspreada, però el cert és que el model econòmic seguit en els darrers anys no és gaire diferent al practicat en els altres territoris de la Península.

La situació de l'àrea PIGS seria el principal motor de la devaluació de l'euro (respecte el franc suís, el dòlar nord-americana, el dòlar canadenc, el ien japonès). Una devaluació que, com tot, té una altra cara, ja que facilita les exportacions des de la Zona Euro. Ara bé, aquestes exportacions procedeixen majoritàriament de les àrees centrals (és a dir, d'Alemanya), la qual cosa fa agreujar la disparitat entre centre i perifèria dins de la Zona Euro.

I és aquesta disparitat la que genera més desconfiança envers la divisa comunitària. La disparitat també s'evidencia en el preu dels bons públics d'Alemanya en relació amb els països de l'àrea PIGS (principalment, Portugal i Irlanda).

No és únicament una qüestió d'endeutament públic, sinó de perspectives productives. El tractament rebut pel deute italià, doncs, és netament diferent del patit pel deute ibèric, irlandès o grec. Al capdavall, el nord d'Itàlia (la Padània) participa del nucli central de la Zona Euro. Els PIGS, en canvi, queden molt lluny de Frankfurt.