dilluns, 20 de desembre de 2010

La reivindicació del control democràtic del subministraments elèctrics


La Confederació d’Associacions de Veïns (Confavc) realitzava avui un acte de denúncia davant la seu d’Endesa a Barcelona, contra l’augment del cost efectiu dels subministraments elèctrics per a les famílies treballadores. Al llarg del 2010 hi ha hagut un augment dels rebuts del 9,4% (pujada del 2,6% el gener, pujada de l’IVA del 2%, pujada del 4,8% l’octubre), que contrasta amb l’1,9% d’IPC (calculat del gener del 2010 a l’octubre, i en dades estatals, desfavorables, doncs, als interessos de les classes populars catalanes). Si hom pren el període que arrenca l’estiu del 2008, l’augment de preus és del 31%.


La base d’aquests augments de preu és el caràcter consubstancialment oligopolista del mercat energètic. Formalment, el preu de l’energia es determina mitjançant subhasta trimestral entre els grans operadors, però aquest mateix mecanisme afavoreix els acords (tàcits o no tàcits) per garantir els beneficis empresarials (i la competitivitat, doncs, de les companyies). Les polítiques de preus, a més, graven especialment els petits consumidors domèstics (que paguen el 75% de la facturació elèctric, consumint-ne un 48%).

Des de la Confavc es consideren insuficients (i, fins i tot, contraproduents) mesures com la tarifa d’últim recurs (TUR) i la tarifa social. En el segon cas, per exemple, l’aplicació de la tarifa social es fa difícil quan la gran majoria dels comptadors de les capes populars afectades són de comunitat i no de llar.

La Confavc també ha tingut paraules crítiques per la política del govern espanyol. Des del 1996, l’anomenat dèficit tarifari mesura el deute contret pel govern espanyol envers les empreses elèctriques. Tècnicament aquest dèficit (ara de 20.000 milions d’€) s’hauria d’eixugar en el 2013. L’experiència del fons de transició a la competènica (de 4.000 milions d’€), cobert gràcies a conceptes integrats en la factura elèctrica dels consumidors finals, fa pensar que el dèficit tarifari també es resoldrà de forma similar.

Les reivindicacions de les associacions veïnals segueixen uns vuit punts:
- evitar les pujades abusives en el rebut de la llum, especialment quan les pateixen economies domèstiques castigades per la crisi.
- control de les tarifes elèctriques amb aplicació de criteris de progressivitat, bé en la pròpia tarifa o en l’IVA.
- control en la pujada de les tarifes socials i TUR, limitades a l’augment de l’IPC, i fer efectiu que “pagui més qui més consumeix”.
- consum més responsable, orientat a l’estalvi energètic i a l’estimulació de les energies alternatives.
- protecció dels consumidors davant fallades en el subministrament, i aplicació del Sistema Arbitral de Consum en les comercialitzadores d’últim recurs.
- transparència en les factures elèctriques i en les lectures dels comptadors.
- obertura de la comercialització de l’energia a cooperatives de consum.
- transparència en la gestió del “dèficit tarifari” i reversió dels cobraments excessiu a compte de l’impost per a la transició a la competència.