dissabte, 1 de març de 2008

Deu punts de la COS per no recòrrer al no-vot

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) s'ha sumat a la posició del CUP de demanar el no-vot (abstenció activa, vot en blanc o vot nul).

No es tracta d'una posició apriorística contra les eleccions espanyoles, ni per ser eleccions ni per ser espanyoles.

La justificació la trobem en el fet que per la COS hi ha deu punts mínims per justificar un vot:

1- Una política feta des del treball col·lectiu, des de la base, participativa i sense exclusions de cap mena (per origen, raça, sexe, religió, edat, opció sexual,etc.)

2- Una política transparent i responsable.

3- Una política que faci de les intitucions una eina més de transformació social i política. *Si nosaltres mantenim les institucions amb els nostres impostos, nosaltres hem de decidir*.

4- Una política, que des de la base, impliqui els moviments populars i socials.

5- Una política que ajudi a la construcció i transformació de la nostra societat, des de la proximitat més directa, fins a la solidaritat sincera amb els pobles de tot el món.

6- Una política anticapitalista. Que tingui com a eixos vertebradors la defensa del territori, el pacifisme, el feminisme, la defensa dels interessos dels i de les treballadores, i l'alliberament del nostre país.

7- Una política que ens defensi de les agressions, de les amenaces i de les tortures; que planti cara a la repressió que pateixen companys i companyes arreu del país, en mans dels aparells de l'Estat i que dóna total impunitat a l'actuació dels feixistes.

8- Una política que ajudi des de la base a la integració social dels i les nouvingudes als nostres barris i pobles, advocant pel respecte mutu, la solidaritat, la justícia, la cultura i la preservació de la identitat.

9- Una política al nostre servei, al servei del Poble Treballador dels Països Catalans, que defensi els serveis i la gestió pública d’allò que hem pagat entre totes i tots. Una política radicalment contrària a la privatització dels serveis públics.

10- En definitiva, una política que ens faci més lliures com a persones, com a classe i com a poble.