dissabte, 1 de març de 2008

Salveu al sots-tinent Henry Windsor

El sots-tinent Windsor ha estat traslladat d'Afganistan a Anglaterra. Teòricament, donada la filtració a la premsa (primer a la premsa groga-groga per a preadolescents, i després a la premsa groga per a postadolescents), ja no es podia garantir la seva seguretat ni la de seva unitat. Les autoritats britàniques disposaven d'informació referent a la intenció d'algun grup islamista de fer alguna acció contra ell.

La qüestió és, però, realment podem considerar Anglaterra un lloc segur? Si els islamistes volen, no podríem caçar el sots-tinent Windsor (i tota la família), a la mateixa Britannia. Certament, els qui reien quan Joanot Martorell situava Guillem de Varoic en el mig d'una invasió mora (de canaris moros, a més a més) a Anglaterra, ara ja no riuen tant. La resposta és, òbviament, que a Anglaterra el sots-tinent Henry Windsor gaudirà de més protecció relativa, i els costos de custodiar-lo seran inferiors.