dilluns, 16 de juny de 2008

Les constitucions francesa i espanyola i la llengua catalana

L'Acadèmia Francesa ha posat el crit al cel davant la possibilitat que s'incloguin les llengües "regionals" en el text constitucional (previsiblement com a "langues de France"). La identitat francesa es veuria en una situació de perill. Ja em direu ara qui és "identitaire" i qui és "communitairiste" en aquest sarau. Per si ho hem oblidat no fa ni trenta anys que la constitució francesa diu allò que "la langue de la République est le français".

TV3 s'ha fet ressò de la notícia. Però no s'hi ha fet un exercici de dret constitucional comparat.

La constitució espanyola afirma (i ho fa des del 1978) que "El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la". Sí que hi ha una referència a "Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts" i a "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".

Ni en un cas ni en l'altre s'esmenta pel nom (o pels noms, ja posats) la llengua catalana.

Sí s'esmenta en la Constitució d'Andorra: La llengua oficial de l'Estat és el català. D'això, justament, es tractaria.