dilluns, 21 de desembre de 2009

Consultes Sobre la Independència en centres d’estudi i de treball

Organitzar una Consulta municipal sobre la independència dels Països Catalans no és tasca fàcil. Per això, el SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans) de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Martí Franquès, de Tarragona, feren una consulta d’àmbit d’institut, entre els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat. El cens, de 819 persones, no és gens menyspreable i supera numèricament 65 del 166 municipis que plebiscitaren la independència el passat diumenge 13 de desembre.

Es va votar entre dimecres i divendres. La qüestió era la següent: “Està d’acord que els Països Catalans esdevinguin un estat de dret, independents, democràtics i socials?”. Més enllà de l’aspecte conflictiu de la concordança de nombre quan hom empra per a la nació la denominació plural, i de l’ús del vostè quan segurament és més escaient un tu (estàs d’acord) o un vós (esteu d’acord), la qüestió era clara i sense ambigüitats ni llufes penjades sobre la Unió Europea.

Dels 819 alumnes, van votar 339 alumnes, dels quals respongueren afirmativament uns 213 (26,01% del cens), 69 van votar-hi que no (8,42% del cens), 56 votaren en blanc (6,84% del cens) i 1 vot fou declarat nul.

El percentatge de vots afirmatius sobre el cens supera el de 43 municipis del 13D. Però els organitzadors han destacat el fet d’haver obtingut una participació superior al 40%.

En tot cas, els percentatges són perfectament homologables als obtinguts en els municipis del 13D. És cert que, en relació als vots, el vots afirmatius i els vots negatius no són tan desproporcionats com en els municipis, cosa que és atribuïble, senzillament, a què els alumnes partidaris de la dependència de Catalunya tenen una tendència més elevada a votar que NO per comptes d’abstindre’s segons les directives del PP-PSOE.

Més enllà dels resultats, els alumnes de l’IES Martí Franquès envien un missatge als instituts de tota la nació: “Si a la teva ciutat no pots votar, fes-ho al teu institut”. I qui diu els instituts de secundària, diu les facultats universitàries... I qui diu els centres d’estudis, diu els centres de treball... Perquè organitzar consultes és organitzar-se per la independència.

2 comentaris:

Pep ha dit...

Fantàstic, crec que l'experiència s'hauria de repetir a tots els IES. Una altra cosa és a la universitat. El problema allí és que la gent no vota ni per les eleccions a rector.

DL ha dit...

La Universitat és més dura, és clar, que un Institut, ja que hi ha menys sentit comunitari. En les eleccions al claustre del 2001 o del 2002, vaig ser elegit amb 9 vots (el meu inclòs). No amb un 9%, sinó amb 9 vots. Et quedava la sensació aquella de ser el representant d'un rotten borough.