dissabte, 12 de desembre de 2009

L’estat de les Consultes el 12-D

Avui fa 20 anys, el Parlament de Catalunya va votar una moció que afirmava que “l'acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979”. Avui, el poble català de Sant Jaume de Frontanyà ha fet un exercici d’autodeterminació a través d’una Consulta sobre la independència. Vint-i-una persones majors de 16 anys tenien dret a respondre, en vot secret, si eren o no eren partidàries que la nació catalana es constitueixi en estat independent. Hi ha votat 19 persones, és a dir més que no pas el que és habitual en les eleccions, car hi ha 5 o 6 persones empadronades que no viuen al municipi. Dels 19 vots emesos, 18 han estat afirmatius.

Així doncs, l’estat de les Consultes, a 12 de desembre del 2009, amb 6521 persones consultades, és el següent:
- s’hi han abstingut 3831 persones.
- hi han votat SÍ 2587 persones.
- hi han votat NO 62 persones.
- hi han votat en BLANC 29 persones.
- s’hi han declarat NULS els vots de 12 persones.
És a dir, que el 40% de les persones censades en els 2 municipis que han fet la consulta hi han votat SÍ A LA INDEPENDÈNCIA.

Demà la llista de consultats es multiplica per més de 100.