dimarts, 3 de maig de 2011

Els privilegis lingüístics de la policia nacional espanyola

Vivim en temps en què es qüestiona contínuament el "sector públic" i, particularment, sentim a dir, cada dos per tres, que els "funcionaris" tenen molts "privilegis" en relació als altres mortals (als mortals desproveïts de participació en la propietat dels mitjans de producció, s'entén). Per això és important veure com hi ha uns drets que, malgrat tot, resisteixen a qualsevol atac. Parlem dels drets lingüístics i, concretament, dels drets lingüístics dels agents dels cossos de seguretat de l'estat espanyol a poder determinar un perímetre lingüístic de seguretat. D'acord amb aquest perímetre lingüístic de seguretat, els agents de la policia espanyola poden fer efectiu el seu dret de fer que els catalans se'ls adrecin en castellà.

La Plataforma per la Llengua denunciava una multa imposada per la policia nacional espanyola en la frontera que separa el territori lliure d'Andorra de la zona d'ocupació. L'acta d'infracció ens ho explica clarament:

"Desobedecer la orden del agente a dirigirse en castellano o negativa a dirigirse en castellano al agente actuante en reiradas veces esté le ordena que retire la pegatina con el distintivo de cat en la matrícula, por encima de la ‘E' de España".

"Desobeir L'ORDRE DE L'AGENT A ADREÇAR-S'HI EN CASTELLÀ O NEGATIVA A ADREÇAR-S'HI EN CASTELLÀ a l'agent actuant en reiterades vegades. Aquest l'ordena que retiri l'enganxina amb el distintiu CAT en la matrícula, per damunt de la 'E' d'Espanya".

Els agents de l'autoritat, doncs, si aquesta multa prospera, veuran garantides les seves funcions de policia lingüística. Tal com dirigeixen el trànsit, podran dirigir els fluxos comunicatius dels ciutadans. De moment, però, aquesta prerorgativa es restringirà a aquells fluxos comunicatius en els quals participin. Més endavant, ja es veurà si s'estén una micona més.