dimarts, 24 de maig de 2011

Nerviosisme

Potser és una persona enganxant papers en els "llocs d'expressió pública" habilitats per l'ajuntament, potser és una comissió de treballadors desocupats sol·licitant una reunió amb responsables dels plans municipals, potser són dues veïnes criticant les polítiques d'austeritat. Apareix llavors el nerviosisme funcionarial, la por i la irritació de militants i simpatitzants dels partits majoritaris. El mòmio de les majories absolutes ha finit en els nostres barris i, difícilment, hi tornarà. Sí, és clar, sempre els quedarà Sant Joan Despí. Però potser sigui també a Sant Joan Despí on comenci a consolidar-se una altra mena de majoria, no tan absolutista, la majoria fins ara silenciosa que es comença a organitzar...