dimecres, 4 de maig de 2011

La Mesa del Parlament reitera la incompetència de la Generalitat en matèria d'autodeterminació nacional

Tal com dèiem fa uns dies, s'havia presentat davant de la Mesa del Parlament una proposta d'iniciativa legislativa popular per convocar, a través d'una llei autonòmica, la convocatòria d'un referèndum sobre la independència per al 2014. De ser admesa a tràmit, aquesta iniciativa legislativa popular hauria requerit més de 50.000 signatures per poder tornar al Parlament en forma de proposició de llei.

A hores d'ara, moltes més de 50.000 persones han participat en el referèndum popular sobre la independència, amb la qual cosa hauria estat d'esperar que aquesta xifra de signatures s'hagués superat amb escreix.

No obstant, la Mesa del Parlament del Parc de la Ciutadella considera que una campanya de recollida de signatures li seria perjudicial, ja que desemmascaria la demagògia nacionalista de l'actual govern de la Generalitat que, mentre empra la qüestió nacional per dividir les classes populars, després, a l'hora de la veritat, constitueix un obstacle de primer ordre per a l'exercici del dret d'autodeterminació.

La Mesa del Parlament, integrada pel tripartit CiU-PSOE-PP, ha rebutjat la tramitació d'aquesta ILP ja d'entrada, en un nou gest d'arbitrarisme antidemocràtic. La raó d'aquest rebuig és que la proposta no s'ajusta a les competències de la Generalitat.

No és pas descobrir la Mediterrània que una assemblea legislativa d'una comunitat autònoma de règim comú del Reino de España és completament incompetent per a decidir el futur nacional, ja no de la nació completa, sinó ni tan sols la del territori de l'actual comunitat autònoma. Però sempre és bo de recordar-ho, ja que així es pot comprendre el rol d'una imminent Assemblea Nacional Catalana, de la nació completa, i en contradistinció als parlaments de fireta.