dimarts, 16 de febrer de 2010

Esplugues en (algunes) xifres (II)

Fa uns dies comentàvem algunes xifres generals d'Esplugues. En comicis previs, s'havien previst 57 meses electorals. Però, com es distribuïen per sectors i per barris? Si atenem al cens:

- Can Vidalet: 18 meses.
- Can Clota: 5 meses.
- Muntanya: 5 meses. Repartides entre la Mallola (2 meses), la Miranda (1), Ciutat Diagonal i Finestrelles (1).
- El Gall: 5 meses.
- la Plana-Montesa: 15 meses. Repartides entre la Plana (11 meses) i Montesa (4).
- Centre: 9 meses.