divendres, 12 de febrer de 2010

Marx i els catalans d’Alger

Aaron Leonard entrevistava Tariq Ali sobre la “idea del comunisme” el passat mes de novembre. En els comentaris a l’entrevista Elliot Aron Green deia:

[...] Tariq Ali i d’altres “comunistes” contemporanis semblen divergir la pròpia doctrina de Marx en relació a l’islam. Marx considerava l’islam un obstacle al progrés social i econòmic, en els seus escrits periodístics si més no. Amb tot, avui, molts autodenominats “revolucionaris”, com Carlos, idolatren l’islam com una gran força revolucionària. Així, com podem prendre seriosament Tariq Ali i els seus camarades?”.

La crítica és injusta. Però és evident que l’esquerra comunista té el perill permanent de quedar atrapada bé en el discurs de “l’antiimperialisme islamista” o en el discurs de “l’imperialisme humanitari”.

Des del Marxist Internet Archive, però, sorgia la qüestió d’un text de Marx que digués allò que Green deia que Marx que deia. I algú assenyalava una lletra que Marx trametia a una de les filles, Laura, des d’Algèria l’abril del 1882. En aquesta lletra Marx fa alguna referència a la religió, però sobretot a l’estil “igualitarista” de les relacions socials entre els "musulmans".

Però la referència que trobo interessant és un comentari de passada sobre els catalans d’Alger:

Hi ha poca policia a Alger, i els que hi ha són majoritàriament indigenès. I, amb tot, en aquesta barreja d’elements nacionals i de caràcters sense escrúpols, són inevitables les topades freqüents, i és ací que els catalans fan justícia a l’antiga reputació; les faixes blanques o vermelles que porten, com els moros, etc., per fora del vestit i no, com els francesos, per sota de la roba, amaguen sovint “bodkins” – estilets llargs que aquests fills de Catalunya no són tards en ‘emprar’ amb igual imparcialitat contra italians, francesos, etc., i nadius sense distinció. Casualment, fa uns dies una banda de falsificadors fou detinguda a la província d’Oran, i el cap era un ex-oficial espanyol; l’agència europea, segons sembla, la tenen a la capital de Catalunya - Barcelona! Alguns dels pinxos no foren arrestats i escaparen a Espanya.