dijous, 27 de febrer del 2014

Solidaritat amb els treballadors de Panrico en vaga indefinida: Manifestació Plaça de Catalunya - BCN, 27 de febrer, a les 11h30

El Primer de Març, hi ha convocada una manifestació a Plaça de Catalunya. Després de més de quatre mesos de vaga indefinida, aquesta manifestació, com d'altres convocatòries que s'han fet a Santa Perpètua i a Sabadell, tenen la intenció de difondre i explicar la lluita i què representa per al futur de les treballadores i treballadors. L'objectiu dels vaguistes és impedir els acomiadaments i les rebaixes salarials que proposa la direcció de Panrico, amb la consigna de 0 acomiadaments i 0 rebaixes.

dimecres, 26 de febrer del 2014

Eleccions plebiscitàries

Ens diuen que no és segur que es pugui convocar el referèndum sobre la independència anunciat per al 9 de novembre del 2014. És sabut que el Govern d'Espanya s'hi nega vehementment. D'altra banda, diversos governs municipals, entre ells el d'Esplugues de Llobregat, han manifestat que no col·laboraran (cedint les dades del padró municipal) a una "consulta" que no es faci en el marc legal (espanyol) vigent.

Des de fonts pròximes al Govern de la Generalitat s'ha reiterat diverses vegades que, si no es pot fer el "referèndum", llavors caldrà convocar eleccions anticipades, amb caràcter de plebiscitàries. Els comentaristes propers a CiU-ERC ens recorden que el govern espanyol no podria mai prohibir o desautoritzar unes eleccions plebiscitàries. Això pot ser cert, si entenem que les eleccions del novembre del 2012 ja foren plebiscitàries. Aquelles eleccions es convocaren de forma anticipada i les diferents candidatures aclariren en el programa el seu posicionament envers la qüestió de l'autodeterminació. Se'ns ha recordat que si la convocatòria del 9 de novembre del 2014 fou possible, fou precisament pel resultat d'aquella contesa electoral.

Les eleccions de novembre del 2014 serien, doncs, plebiscitàries. Hom espera que en aquesta ocasió totes i cadascuna de les candidatures aclareixin la seva posició sobre la "independència". Ara bé, resulta difícil entendre què podria aportar el Parlament resultant que no pugui aportar l'actual. Si hi ha una victòria absolutíssima per part de les forces "independentistes", continuarà de totes maneres l'oposició del govern espanyol i la de les administracions locals unionistes. En un moment o altre, caldrà decidir si hom es plega a aquesta oposició o la desobeeix. És clar que aquesta decisió pot ajornar-se anant d'elecció plebiscitària en elecció plebiscitària fins al dia del judici.

dilluns, 24 de febrer del 2014

Mobile World Congress

Avui hi ha convocada una jornada de mobilitzacions. L'ús propagandístic de les autoritats locals barcelonines del Mobile World Congress, rep resposta en les mobilitzacions de treballadors de TMB, en usuaris del transport públic i en altres col·lectius obrers i populars. El lliurament de targes de transport especials per als assistents al congrés (inclòs els grans executius d'empreses transnacionals) ha mogut la indignació fins i tot del col·lectiu de taxistes. Per acabar-ho d'adobar, el sopar de benvinguda va servir per escenificar "l'entesa" entre les administracions, duta a terme pels mateixos responsables que agiten el populisme identitari per arreplegar vots. Algú dirà que no és bo que ni uns ni altres "polititzin" el Congrés. Ara bé, els responsables del Congrés juguen constantment amb les administracions dient que hi ha d'altres ciutats "candidates" a un esdeveniment que projecta "imatge" i atrau inversions i despesa turística. El mateix xantatge l'apliquen les administracions a la "ciutadania", bombardejant-la de discursos sobre els "beneficis" de la trobada i "l'infern" que suposaria perdre la convocatòria. Mentrestant, debats sobre qüestions com ara la col·laboració de les grans multinacionals amb els serveis secrets de les grans potències imperialistes són oblidats.

dissabte, 22 de febrer del 2014

Els determinants socials i polítics de la salut

Avui han tingut lloc a Sants (Barcelonès) unes "jornades de conferències i debat per una sanitat de propietat i provisió pública, universal i de qualitat", organitzada pel Grup de Treball de Sanitat de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP-Sanitat), sota el lema "Construïm la sanitat als Països Catalans". Amb motiu de les jornades, l'Accent ha editat una publicació ("Per una sanitat pública universal i de qualitat"), i alhora s'ha presentat el llibre d'Espai Fàbrica que du per títol "El preu de la salut: interessos, classe i model sanitari". També hi ha hagut avui la preestrena d'un documentari de SICOM sobre les llistes d'espera.

La jornada ha arrencat amb una exposició de les experiències de gestió sanitària a Veneçuela, a càrrec d'Isabel Iturria, i de Cuba, a càrrec de Tania Aguilar. Han seguit després xerrades sobre els "determinants socials de la salut", amb un especial enfocament pel que fa a les diferències de gènere i de classe, amb intervencions de Carme Borrell, Montse Pineda, Albert Espelt i Laia Ollé. Ja a la tarda, Àngels Castells, Elena Montserrate, Nines Maestro i Xavier Lleonart han tractat sobre les "bases d'un nou model sanitari". La jornada ha conclòs amb un debat sobre "estratègies de lluita i canvi".

Durant tot el dia, hi ha hagut a les Cotxeres de Sants parades informatives de diferents col·lectius (transport sanitari, crònicoflautes, etc.). A la denúncia de la situació actual s'ha sumat, doncs, tot un seguit de reflexions sobre les línies de treball en el present i sobre un futur model sanitari.

dijous, 6 de febrer del 2014

Sacresa, 2007

Segons reporta Europa Press, la fiscalia demanaria quatre anys de presó a membres de la família Sanahuja per un presumpte delicte "contra la hisenda pública". Els acusen de defraudar 15.476.664 € en l'exercici del 2007. Segons la fiscalia, aquesta fou la quantitat que eludiren de pagar arran de la fusió de Rua Nova i Sacresa. Sacresa, a través de la filial Caufec, impulsava el pla urbanístic de "Porta Barcelona". 2007 és l'any d'un dels processos pels quals 9 veïns són amenaçats d'entrar en presó per participar en accions de protesta contra aquest pla urbanístic. Encara que el pla urbanístic en ell mateix sembla aturat, periòdicament apareixen notícies relacionades (com la que recollia l'APS de Sant Feliu el passat mes de maig).

El 31 de juliol del 2007, Rua Nova hauria venut la seva participació en la promotora Inversiones Tres Cantos a Inmobiliaria Colonial, obtenint-ne 52 milions d'euros. En fusionar-se seguidament amb Sacresa, la tributació corresponent a aquesta venda hauria estat, segons la fiscalia, indegudament evitada, a través de provisions.

dimecres, 5 de febrer del 2014

El tanatori d'Esplugues Nord

L'anunci de la implantació d'un tanatori al barri de la Mallola, en la cantonada entre els carrers Andreu Amat i Nord, ha generat malestar veïnal. Un dels planys és la manca d'informació per part de l'Ajuntament, bo i més que els terrenys on s'instal·larà el tanatori eren destinats a equipament docent. De fet, l'Ajuntament ha hagut de procedir a una permuta (BOP, 21/01/2014). Els veïns qualifiquen aquesta permuta d'una "venda encoberta", i hi ha qui suggereix que el govern municipal hauria volgut cobrir amb ingressos extres el pagament que ha hagut de fer per una mala gestió urbanística sense relació amb el barri. Fins i tot, s'ha arribat a dir que els promotors del Tanatori eren interessats en un terreny situat més amunt, i que fou l'Ajuntament qui els forçà a baixar fins a la Mallola. En aquest sentit, els veïns de la zona afectada es queixen de "la falta d'informació prèvia sobre l'aprovació de l'acord de permut i el greuge comparatiu que hem sofert en comparació als veïns d'altres sectors de la ciutat que sí han estat consultats i escoltats".

Aquest és el text de l'acord municipal:
ANUNCI
L'Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de desembre de 2013, va acordar aprovar inicialment el conveni urbanístic relatiu a la permuta de la finca situada en la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l'avinguda Jacint Esteva i Fontanet, número 112, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la societat Elysius Europa, S.L. amb el següent extracte:
- Àmbit subjectiu: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la societat Elysius Europa, S.L.
- Àmbit territorial:
- Finca A: • Descripció: Terreny ubicat a Esplugues de Llobregat, a l'Avinguda Jacint Esteva Fontanet número 112. Llinda: al Nord en línia de 32,90 metres, amb la resta de la finca de la qual es va segregar, al Sud, en línia de 50 metres amb el carrer Jacint Esteve Fontanet, a l'Est amb la resta de la finca de la qual es va segregar i a l'Oest amb l'Avinguda Miranda. • Superfície: 1.880m2. • Qualificacions urbanístiques segons es desprèn de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, en part com a equipament comunitari (clau 7b) en una superfície de 1.454 m2, i en part com a vialitat (clau 5) en una superfície de 426 m2. • Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat d'Esplugues de Llobregat, al Tom 2477, Llibre 523, Foli 133, Finca registral número 17535. • Dades cadastrals: 3719921DF2831H0001TO.
- Finca B: • Descripció: Terreny ubicat a Esplugues de Llobregat, al carrer Nord cantonada amb carrer Andreu Amat. Llinda: al Nord en línia de 59,70 metres amb el carrer Andreu Amat; al Sud amb línia de 65,05 metres amb la finca matriu número 27 de la qual es segrega; a l'Est amb línia de 22,70 metres amb la finca número 27 de la qual es segrega; a l'Oest amb la línia de 17,10 metres amb el carrer Nord. • Superfície: 1.454 m2. • Qualificació urbanística segons es desprèn de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, com a equipament comunitari (clau 7b). • Dades registrals: Aquesta finca procedirà de la segregació de la finca matriu amb les següents dades registrals: finca 27, tom 178, llibre 8, full 9 del Registre de Propietat d'Esplugues de Llobregat i amb referència cadastral 3414801DF2831C0001SP.
- Àmbit objectiu:
- Establir la forma en que es desenvoluparan les actuacions necessàries per procedir a la tramitació i formalització d'una permuta de la Finca A i de la Finca B, en relació a les quals, l'empresa "ELYSIUS EUROPA, S.L." és titular d'un dret d'opció de compra sobre la Finca A, i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat és propietari de la Finca B. - Determinar la forma en que es procedeix a la formulació, redacció i tramitació d'un Pla Especial d'assignació d'usos i paràmetres de l'edificació, que contempli la implantació d'un tanatori a la Finca B. En compliment del que determina la legislació vigent i l'acord d'aprovació se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores hàbils d'oficina, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 18 hores, pugui ser examinat a les dependències de Gestió Urbanística de l'Ajuntament, plaça Santa Magdalena núm. 5-6 CVE-Núm. de registre: 022014000335 2 Dimarts, 21 de gener de 2014 2a planta, i també a través de la web municipal, "seu electrònica" i "tauler virtual d'edictes", per tots aquells que es considerin interessats i deduir les reclamacions adients. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi presentat cap al·legació el conveni restarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.
Esplugues de Llobregat, 7 de gener de 2014
L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero

El text fou aprovat en un ple extraordinari, tot just sortir de Reis.

dissabte, 1 de febrer del 2014

Eleccions legislatives a Tailàndia

L'escalada de tensió entre "grocs" i "vermells" a Tailàndia arriba a una nova fita amb les eleccions de demà, 2 de febrer del 2014. Resulta inevitable que l'opinió pública internacional interpreti aquesta escalada en clau geopolítica internacional.

A Tailàndia mateix, però, els protagonistes parlen en clau nacional.

El partit governant, el Pheu Thai, de la primera ministra Yingluck Shinawatra, no s'ha esperat a concloure el mandat, que expirava en el 2015. En les eleccions legislatives del 2011, el Pheu Thai aconseguí la majoria absoluta (265 escons) en la Cambra de Representants. Mentre els 500 escons de la Cambra de Representants són d'elecció popular, dels 150 senadors, tan sols 76 són d'elecció popular. Els altres 74 senadors són elegits per un Comitè a través de circumscripcions sectorials: acadèmica, pública, privada, professional i "altres". Una reforma constitucional, aprovada fa uns mesos, va provar de convertir els 150 escons del Senat en escons d'elecció directa, però el Tribunal Constitucional considera la reforma inconstitucional.

Les protestes de l'oposició han empès a Shinawatra a presentar la dimissió i a sol·licitar al rei la dissolució del parlament. Les protestes continuaren, precisament perquè hom esperava que el Pheu Thai renovaria la majoria absoluta a la cambra baixa. Evidentment, si l'oposició demana simultàniament la dimissió del govern, la dissolució de la cambra i la no-convocatòria d'eleccions és perquè demana una ruptura constitucional. Això ho han explicitat els sectors que demanen la convocatòria d'una assemblea de representants, no elegits per sufragi universal, sinó per la "societat civil". La possibilitat de conferir al monarca i/o a l'exèrcit de tots els poders públics era també contemplada pels "camises grogues".

El Tribunal Constitucional es va haver de pronunciar fa unes setmanes sobre la constitucionalitat de posposar les eleccions, i ho va fer, dins d'uns termes, de manera favorable. Interpretant aquesta sentència, la Comissió Electoral proposà una posposició de quatre mesos, que no acontentava l'oposició ni tampoc el govern. Davant la perspectiva d'una mobilització de les "camises vermelles" en favor de les eleccions, la Comissió Electoral, després de reunir-se amb el Consell de Ministres en funcions, decidí finalment la convocatòria en la data prevista, del 2 de febrer.

Des de l'oposició, Suthep Thaugsuban continua demanant la formació d'un "consell popular", alhora que recorda que la dissolució del Parlament ha estat decisió del govern Shinawatra. El Partit Demòcrata, principal expressió electoral dels opositors, decidí boicotar les eleccions, cedint el protagonisme a la campanya "No Vote".

Les topades entre les institucions tailandeses han estat una constant. Ja hem vist com el Tribunal Constitucional ha emès sentències desfavorables al govern, mentre la Comissió Nacional Anticorrupció ha obert un procediment al redós de les sentències del TC. La monarquia es presenta ella mateixa com un àrbitre neutral, i és així com s'interpreta el fet que hagués acceptat la dissolució de l'Assemblea Nacional, proposada per Shinawatra.

Un total de dos milions d'electors s'han registrat en la votació anticipada, que començà el 26 de gener, i que ja ha donat lloc a enfrontaments. La jornada de demà s'espera, doncs, molt tensa, especialment a Bangkok i a les circumscripcions del sud. Shinawatra confia en una victòria folgada gràcies al suport de les altres zones de l'estat tailandès. Però resulta poc menys que increïble que pugui tirar endavant una legislatura gairebé monocolor del Pheu Thai.