dimarts, 27 d’octubre del 2015

La creació de la República Catalana Independent

Ja podem llegir la proposta de resolució de declaració solemne de l'inici del procés de creació de l'estat català independent en forma de república. La proposta és el resultat de la majoria absoluta assolida per JxSí i la CUP en les eleccions del 27 de setembre.

La proposa fa referència a "l'àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aporta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat". Així, s'iniciaria el "procés de creació de l'estat català independent en forma de república", amb l'obertura d'un "procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana".

Aquesta és una proposta de resolució. Més endavant vindran les lleis que els substanciarian: la llei de procés constituent, la llei de seguretat social i la llei d'hisenda pública. La proposta considera el Parlament "com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent", la qual cosa implica la deslegitimació del Tribunal Constitucional d'Espanya.

dimecres, 14 d’octubre del 2015

Els nivells patrimonials de la humanitat: Global Wealth Report 2015

Podem fer un repàs del report anual de Credit Suisse sobre la riquesa mundial.

Dels individus adults:
- el 71,0% (3386 milions de persones) tenen patrimonis inferiors a 10.000$. Agregadament, el seu patrimoni equival a tan sols el 3,0% de la riquesa mundial.
- el 21,0% (1003 milions de persones) tenen patrimonis entre 10.000 i 100.000$. Agregadament, el seu patrimoni equival al 12,5% de la riquesa mundial.
- el 7,4% (349 milions de personen) tenen patrimonis entre 100.000 i 1 milió de dòlars. Agregadament, el seu patrimoni equival a 39,4% de la riquesa mundial.
- el 0,7% (34 milions de persones) tenen patrimonis superiors a 1 milió de dòlars. Agregadament, el seu patrimoni equival al 46,2% de la riquesa mundial.

Centrem-nos en la darrer d'aquests estrats ("high-net worth individuals"):
- 29,8 milions tenen patrimoni entre 1 i 5 milions de dòlars.
- 2,5 milions tenen patrimoni entre 5 i 10 milions de dòlars.
- 1,34 milions tenen patrimoni entre 10 i 50 milions de dòlars.
- 123.800 persones tenen patrimonis superiors a 50 milions de dòlars.

Aquests 123.800 persones ("ultra-high-net-worth individuals") es concentren en els Estats Units (59.000 persones) i, en menor mesura, en Europa (25%), Xina i Japó.

divendres, 9 d’octubre del 2015

El Quartet del Diàleg Nacional de Tunísia rep el Premi Nobel de la Pau

El Premi Nobel de la Pau ha tocat recentment fons en concedir-se a Barack Obama (2009) a la Unió Europea (2012). La massacre a l'Hospital de Metges Sense Fronteres a Kunduz, de la qual Obama s'ha disculpat, diu molt de la qualitat del Premi. És així com potser caldrà llegir el Premi Nobel de la Pau del 2015, concedit al Quartet del Diàleg Nacional tunisià. El Premi reconeix al Quartet haver contribuït a reconduir la "revolució del gesamí" a una "democràcia pluralista". La revolució, doncs, ha acabat i Tunísia és un país normal, un exemple de "primavera àrab" ben entesa. Les contradiccions fonamentals romanen, però, intactes.

El Quartet del Diàleg Nacional fou creat en el 2013, integrat per la Unió General Tunisiana del Treball (UGTT), la Unió Tunisiana de la Indústria, del Comerç i de l'Artesanat (UTICA), la Lliga Tunisiana per la Defensa dels Drets de l'Home (LTDH) i l'Ordre Nacional dels Advocats de Tunísia (ONAT). El moviment de la joventut treballadora tunisiana de final del 2010 conduí, ja entrat en el 2011, a la caiguda del govern de Ben Ali. S'obria un procés constituent. En altres països de la Mediterrània sorgiren moviments populars, però s'afebliren amb el temps o quedaren integrats en el sistema polític vigent. En uns altres, el sectarisme conduí els moviments cap a situacions de guerra civil, agreujada per l'intervencionisme imperialista, directe o indirecte. Finalment, el procés constituent conduiria a l'establiment d'un règim calcat de l'anterior. En aquesta comparació general, Tunísia és, sens dubte, un cas afortunat. Els problemes de fons, és clar, no es poden resoldre per decrets governamentals, sinó per profundes transformacions socials, que d'altra banda es juguen en un sistema-món.

dilluns, 5 d’octubre del 2015

5O: Què han fet els portugues?

Les eleccions legislatives portugueses fetes aquest diumenge 5 d'octubre del 2015 mostren, entre les persones convocades, els següents percentatges principals:
- 4.065.937 persones (43,07% s'han abstingut.
- 1.979.132 persones (20,96%) han votat Portugal à Frente.
- 1.740.300 persones (18,43%) han votat socialista.
- 549.153 persones (5,82%) han votat el Bloco d'Esquerda.
- 444.319 persones (4,71%) han votat la Coalició Democràtica Unida, del Partit Comunista Portuguès i del Partit d'Esquerra Verda.