dijous, 5 de gener de 2012

Dèficits i prioritats: el Deutsche Bank va per avant dels proveïdors valencians

Quin enrenou s'ha generat per la possibilitat que la Generalitat Valenciana no arribés a complir amb el venciment d'un crèdit de 123 milions d'€ del Deutsche Bank! I, tanmateix, des de l'actual president Albert Fabra, fins a la premsa de València, Barcelona, Madrid o Londres, tot s'atribueix a la "política de grans esdeveniments" dels governs de Zaplana, Olivas i Camps. Certament que aquesta "política de grans esdeveniments" va ocasionar un endeutament públic ben odiós. La qüestió és perquè ningú no protestava cada vegada que una entitat financera com el Deutsche Bank engreixava la maquinària d'aquests "grans esdeveniments".

En certa manera, la intervenció de la Tresoreria de l'Estat no deixa d'ésser més un rescat al Deutsche Bank que no pas als ciutadans i contribuents valencians. El govern Rajoy també aprofita per, a través del ministre Guindos, assegurar a la premsa econòmica internacional que posaran les "comunitats autònomes" en cintura. Que les faran passar pel tub? Faran? Que no és cert que cada any les balances entre allò que l'estat espanyol recapta a casa nostra i allò que inverteix són francament desfavorables. En el cas del País Valencià això és encara més odiós, car és l'únic territori de l'estat que té una balança negativa i, a més, es troba amb un renda per càpita inferior a la mitjana estatal.

En tot cas, el Deutsche Ban rebrà la part que li pertoca. No poden dir el mateix els petits i mitjans proveïdors de la Generalitat Valenciana als quals es deuen uns diners d'unes factures per les quals sí han hagut de pagar IVA. Mentrestant, el teixit econòmic, els treballadors, que són els que produeixen, veuen barrat l'accés als mitjans de producció per una contenció del crèdit.

Són també moments per a l'aritmètica. L'eliminació de l'impost del patrimoni suposà una retallada d'ingressos equivalent a la meitat d'aquests 123 milions famosos. L'impost del patrimoni no tornarà, és clar. La via dels ingressos es recuperarà, segons el govern Fabra, a través del tram autonòmic de l'IRPF. També la Sanitat pública haurà de patir per via de 400 milions de retallada.