dissabte, 13 d’abril del 2024

Microplàstics en coàguls sanguinis humans

Weiduan Zhuang i Shaowei Guo han liderat un projecte d’investigació sobre la presència de microplàstics en coàguls sanguinis humans. En un article publicat ahir a eBioMedicine, amb Tingting Wang com a primer autora identifiquen i quantifiquen la presència de microplàstics, així com els tipus de polímers i propietats físiques, en trombes humans obtinguts quirúrgicament en sistemes arterials del cervell i del cor així com de sistemes venosos de les cames. L’estudi recopila dades de 30 pacients sotmesos a procediments del trombectomia arran d’un accident cerebrovascular isquèmic, d’un infart de miocardi o de trombosi de vena profunda. Els microplàstics eren analitzats per cromatografia de gasos per piròlisi acoblada a espectrometria de masses (PyGC/MS). Les propietats físiques dels microplàstics eren avaluades per espectroscòpia infraroja directa per làser (LDIR) i microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Hom avaluà les dades a la llum de la informació demogràfica i clínica dels pacients, i se seguí un sistema rigorós de control de qualitat per a evitar contaminacions ambientals de les mostres. En 24 dels 30 trombes es detectaren microplàstics per PyGC/MS. Els valors més elevats (141,80 μg/g) es trobaven en els trombes coronaris. Els microplàstics detectats eren poliamida 66 (PA66), clorur de polivinil (PVC) i polietilè (PE). Les concentracions més elevades de microplàstics s’associaven a una major severitat de la malaltia. El microplàstic més habitual era el polietilè de diàmetre mitjà de 35,6 μm, amb una diversitat de formes.

Electromicrografies de microplàstics procedents de trombes cerebrovasculars humans. La barra de les imatges fa 40 μm. La recerca fou finançada pel Col·legi Mèdic de la Universitat de Shantou i la Fundació Li Ka Shing.

L’impacte dels microplàstics en la salut vascular humana

L’ús quotidià dels plàstics no ha fet més que créixer en les darreres dècades, i amb ella la contaminació del medi natural per microplàstics. Els plàstics és un material de fàcil i barata producció, versàtil, durador i resistent a la corrosió, i per tant també persistents en el medi.

La contaminació per microplàstics és alhora primària (per la presència de microplàstics en cosmètics, en dispositius mèdics) i secundària (per la degradació física i química de macroplàstics). Els polímers més habituals són polietilè (PE), niló (PA), polipropilè (PP), tereftalat de polietilè (PET), poliestirè (PS) i clorur de polivinil (PVC). Els microplàstics constitueixen un element ja inevitable de l’exposoma humà, i se’n detecten en teixits i fluids corporals. Han estat detectats en la sang i en coàguls sanguinis.

Un estudi sobre coàguls de 30 pacients

Aquest estudi fou aprovat pel Comitè Ètic del Primer Hospital Afiliat del Col·legi Mèdic de la Universitat de Shantou per la decisió B2023063, i es realitzà sota la Declaració de Helsinki, en la versió revisada del 2013.

Els participants eren pacients que havien de seguir una trombectomia arterial o venosa per un accident cerebrovascular isquèmic, un infart de miocardi o una trombosi venosa profunda en l’hospital esmentat. Els criteris d’inclusió eren:
- tenir un trombe que pogués retirar-se completament del vas sanguini amb cirurgia i transferir ràpidament a una recipient de recol·lecció.
- no tenir implants artificials.
- no tenir historial de prendre agents diagnòstics o terapèutics amb nanomaterials.
- aportar consentiment informat de la trombectomia i de la participació en l’estudi.

Eren criteris d’exclusió les contraindicacions de cirurgia, els implants artificials o el refús a la intervenció.

Entre el maig i l’octubre del 2023 entraren en l’estudi 30 pacients, 16 cerebrovasculars, 5 d’infart de miocardi i 9 amb trombosi venosa. Les dades clíniques eren recollides en el moment de l’ingrés.

Durant tota l’experimentació se seguia un protocol de prevenció de contaminació per plàstics. Es treballava amb bates de laboratori de cotó, amb guants de nitril sense polímers, amb ampolles de vidre autoclavats segellats amb tapes de politetrafluoroetilè (PTFE). Els trombes extrets en la cirurgia eren transferits immediatament al laboratori amb pacs de glaç i se’ls conservava a −80 °C. Així congelats eren tramesos al Shanghai Weipu Testing Technology Group Co.

En arribar a destí hom mesurava el pes fresc del trombe i s’assecava en un forn DHG-9070A a 60 °C fins a arribar a un pes constant. La mostra assecada era tractada llavors amb àcid nítric concentrat per digerir-hi la matèria orgànica. Després era escalfada a 110 °C durant 3 hores per acabar de digerir-hi les proteïnes. El material era concentrat per escalfor fins a arribar a 1 mL. Aquest concentrat era transferit a una copa de piròlisi. Ja tot ben sec s’hi aplicava la cromatografia de gasos acoblada amb espectrometria de masses. La fase mòbil era gas heli. Cada polímer era identificat segons el temps de retenció.

L’espectroscopia LDIR informava del nombre, mida i morfologia de les partícules de tres trombes cerebrovasculars. Alhora també s’obtenien imatges per microscòpia electrònica de rastreig.

La contaminació per microplàstics ambientals durant l’experimentació era monitoritzada amb controls blancs sobre catèters, guies, contenidors i instruments. Es realitzaren tests de recuperació basats en l’addició de grans qualitats de microplàstics a les mostres.

Microplàstics i severitat de malaltia

L’edat mediana dels pacients era de 65,2 anys. 16 eren homes i 14 eren dones. En 24 dels 30 trombes analitzats Wang et al. detectaren microplàstics. Els microplàstics detectats eren PA66, PVC i PE. Els 24 trombes positius tenien diferents orígens anatòmics.

Les concentracions de microplàstics dels 24 trombes positius anaven de 14,88 to 221,8 μg/g. No hi havia associació significativa entre la concentració de microplàstics i la mida del coàgul. Hi havia, això sí, una possible associació entre les concentracions de microplàstics i la severitat de la malaltia.

Lligams:

- Multimodal detection and analysis of microplastics in human thrombi from multiple anatomically distinct sites. Tingting Wang, Zhiheng Yi, Xiaoqiang Liu, Yuxin Cai, Xianxi Huang, Jingnian Fang, Ronghuai Shen, Weikun Lu, Yingxiu Xiao, Weiduan Zhuang, Shaowei Guo. eBioMedicine 103 105118 (2024).