dilluns, 26 de març de 2007

El tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià i els obstacles a un àmbit comunicatiu català

La iniciativa de la Generalitat Valencia de forçar el tancament dels repetidors de televisió digital terrestre amb els quals l'Acció Cultural del País Valencià fa arribar a les comarques meridionals les senyals de TV3 mostra diferents coses. La primera que hi ha una discriminació negativa contra les emissores en llengua catalana, ja que no se'ls permet arribar a tot el seu àmbit lingüístic. En canvi, les emissores en llengua castellana tenen garantida la cobertura "estatal", sense que se'ls exigeixi cap respecte per les "llengües cooficials".

Una segona cosa que mostra és la covardia de l'estat espanyol. Per comptes d'embrutar-se les mans, l'espanyolisme utilitza les institucions del país per anar contra la nostra llengua i cultura. Així, el ministre Clos es limita a inhibir-se de la qüestió, i encara ho poden presentar com un gest de sobirania de la Generalitat Valenciana.

En 25 anys de "democràcia" i "autonomia" són més les passes endarrera que les fetes endavant en el camp de la televisió en llengua catalana. N'hi ha poca, de poca qualitat i de nul·la utilitat social i nacional. La poca que hi ha té una mentalitat regionalitzada i un àmbit de difusió que no depassaria mai l'àmbit autonòmic si no fos per iniciatives voluntaristes com la d'ACPV.

La televisió, malgrat privatitzacions aparents, continua siguent un monopoli de l'estat. La iniciativa de les institucions autonòmiques es limita a empudegar. Les concessions d'emissió es fan d'acord amb criteris polítics i, en el pitjor dels casos, de pur clientelisme econòmic.

La televisió digital terrestre no suposarà cap canvi qualitatiu en aquest estadi de coses. Caldrà esperar a les noves formes de televisió basades en la internet per fer alguna cosa. Com a mínim, en aquest novíssim àmbit, qualsevol mesura repressora seria directament denunciable com a pura censura.

1 comentari:

Anònim ha dit...

campanya per internet a www.e-criteri.cat