dissabte, 10 de novembre del 2012

La vaga general del 14N (3)

De motius en sobren. En aquest cartell del Baix Llobregat Combatiu se n'esmenten quatre: 1) Derogació de totes les reformes laborals; 2) Prou rescats a la banca; 3) Ni desallotjaments ni desnonaments; 4) Prou repressió i criminalització contra qui lluita. De les reformes laborals, n'hauríem de dir contrareformes, ja que en essència, en els darrers 35 anys, la majoria de modificacions de la legislació laboral han anat en contra dels treballadors. El caire de les lluites obreres de la primera meitat dels anys 1970 havia forçat uns canvis que, alhora foren sostinguts pel sistema gràcies al "desarrollismo". Acabat aquest i afeblides les altres per la integració en la reforma política, el vent de les reformes tornà contrareformista, bo i comptant algunes excepcions, força més estètiques que reals, per garantir la igualtat de gènere en el món del treball o la conciliació amb la vida familiar. Pel que fa als rescats a la banca, és obvi finalment com aquests rescats han possibilitat transformar deute privat en deute públic i, d'aquesta manera, reforçar els pressupòsits ideològics del "heu estirat més el braç que la màniga". Contra l'austeritat capitalista, hi ha una austeritat d'esquerres, basada en el repartiment de la riquesa i del treball necessari per a produir-la.