dissabte, 17 de novembre del 2012

Programa de la Unitat Popular: Les primeres 40 mesures del govern popular (Xile, 1970)

1. Supressió dels sous fabulosos: Limitarem els alts sous dels funcionaris de confiança. Posarem fi a l’acumulació de càrrecs i sous (conselleries, directoris, representacions). Posarem fi als gestors administratius i traficants polítics.

2. Més assessors? No!: Tot funcionari pertindrà a l’escalafó comú i cap no serà al marge de les obligacions de l’Estatut Administratiu. A Xile no hi haurà més assessors.

3. Honestedat administrativa: Posarem fi als favoritismes i els salts de graus en l’Administració Pública. Hi haurà inamobilitat funcionària. Ningú no serà perseguit per idees polítiques o religioses; s’atindrà a l’eficiència, l’honradesa i el bon tracte amb el públic dels funcionaris de Govern.

4. No pas més viatges fastuosos a l’exterior: Suprimirem els viatges a l’exteriors dels funcionaris del règim: tret dels indispensables per als interessos de l’Estat.

5. No pas més vehicles públics per a divertiments: Els vehicles públics no es podran utilitzar sota cap pretext amb finalitats particulars. Els vehicles que quedin disponibles s’utilitzaran per a finalitats de servei públic, com transport d’escolars, trasllats de malalts de les poblacions o vigilància policia.

6. La hisenda no fabricarà nous rics: Establirem un control rigorós de les rendes i patrimonis dels alts funcionaris públics. El govern deixarà d’ésser una fàbrica de nous rics.

7. Jubilacions justes no milionàries: Posarem fi a les jubilacions milionàries, siguin parlamentàries o de qualsevol sector públic o privat, i utilitzarem aquests recursos en millorar les pensions més baixes.

8. Descans just i oportú: Donarem dret a jubilació a totes les persones més grans de 60 anys que no s’han pogut jubilar per no haver cotitzat.

9. Previsió per a tothom: Incorporarem al sistema de previsions als petits i mitjans comerciants, industrialss i agricultors, treballadors autònoms, artesans, pescadors, petits miners, pirquiners i ames de casa.

10. Pagament immediat i total als jubilats i pensionats Pagarem tot d’una els reajustaments del personal retirat de les Forces Armades, i farem justícia en el pagament de pensions del Servei d’Assegurament Social.

11. Protecció a la família: Crearem el Ministeri de Protecció a la Família.

12. Igualtat en les assignacions familiars: Anivellarem de forma igualitària totes les assignacions familiars.

13. L’infant neix per a ésser feliç: Donarem matrícula completament gratuïta, llibres, quadres i útils escolars sense cost, per a tots els infants de l’ensenyament bàsic.

14. Millor alimentació per a l’infant: Donarem desdejuni a tots els alumnes de l’ensenyament i dinar als qui els pares dels quals no els hi puguin proporcionar.

15. Llet per a tots els infants de Xile: Garantirem mig llitre de llet diària com a ració a tots els infants de Xile.

16. Consultori matern-infantil en la localitat: Instal•larem consultoris materns-infantils en totes les localitats.

17. Veritables vacances per a tots els estudiants: Es convidarà al Palau Presidencial de Viña del Mar als millors alumnes de l’ensenyament bàsic, seleccionats de tot el país.

18. Control de l’alcoholisme: Combatirem l’alcoholisme no per mitjans repressius, sinó per una vida millor i erradicarem el contraban.

19. Casa, llum, aigua potable per a tothom: Realitzarem un pla d’emergència per a la construcció ràpida d’habitatge i garantirem el subministrament d’aigua i llum elèctrica.

20. No pas més quotes reajustables CORVI: Suprimirem els reajustaments dels dividends i els deutes a la Corporació de la Vivenda (CORVI).

21. Arrendaments a preus fixos: Fixarem el 10% de la renda familiar com a màxim per al pagament de l’arrendament i dividends. Supressió immediata dels drets de clau.

22. Erials, no! Poblacions, sí!: Destinarem tots els erials fiscals, semifiscals o municipals a la construcció.

23. Contribucions únicament a les mansions: Alliberarem del pagament de contribucions a l’habitatge fins a un màxim de 80 metres quadrats on viu permanentment el propietari i no sigui de luxe o de balneari.

24. Una reforma agrària de veritat: Aprofundirem la Reforma Agrària, que beneficiarà també a mitjans i petits agricultors, minifundistes, mitgers, empleats i forans. Estendrem el crèdit agrari. Garantirem mercat per a la totalitats dels productes agropecuaris.

25. Assistència mèdica i sense burocràcia: Eliminarem totes les traves burocràtiques i administratives que impedeixen o dificulten l’atenció mèdica d’imponents i cessants.

26. Medicina gratuïta en els hospitals: Suprimirem el pagament de tots els medicaments i exàmens en els hospitals.

27. No pas més estafa en els preus dels remeis: Rebaixarem dràsticament els preus dels medicaments, reduint els drets i impostos d’internament de les matèries primeres.

28. Beques per a estudiants: Establirem el dret a beques en l’ensenyament bàsic, mitjà i universitari de tots els bons alumnes, en consideració al rendiment i als recursos econòmics de les seves famílies.

29. Educació física: Fomentarem l’educació física i crearem camps esportius en les escoles i totes les poblacions. Tota escola i tota població tindrà la seva caanxa. Organitzarem i fomentarem el turisme popular.

30. Una nova economia per a posar fi a la inflació: Augmentarem la producció d’articles de consum popular, controlarem els preus i detindrem la inflació a través de l’aplicació immediata de la nova economia.

31. No pas més esclavatges amb el Fons Monetari Internacional: Desnonarem els comprimisos amb el Fons Monetari Internacional i posarem fi a les devaluacions escandaloses de l’escut.

32. No pas més impostos als aliments: Posarem fi a les pujades d’impostos que afecten els articles de primera necessitat.

33. Fi a l’impost de la compra-venda: Suprimirem l’impost a la compra-venda i el substituirem per un altre sistema més just i expèdit.

34. Fi a l’especulació: Sancionarem dràsticament el delicte econòmic.

35. Fi a la carestia: Garantirem el dret de treball a tots els xilens i impedirem els acomiadaments.

36. Treball per a tothom: Crearem d’immediat noves fonts de treball amb els plans d’obres públiques i habitatges, amb la creació de noves indústries i amb la posada en marxa dels projectes de desenvolupament.

37. Dissolució del Grup Mòbil: Garantirem l’ordre en els barris i poblacions i la seguretat de les persones. Carabiners i Investigacions seran destinats a complir una funció essencialment policial contra la delinqüència comuna. Eliminarem el Grup Mòbil i els seus membres reforçaran la vigilància policial.

38. Fi a la justícia de classe: Crearem un procediment legal ràpid i gratuït amb la cooperació de les Juntes de Veïns, per a conèixer i resoldre casos especials, com pendències, actes d’extorsió, abandonament de la llar i atemptat contra la tranquilitat de la comunitat.

39. Consultoris judicials en les localitats: Establirem consultors judicials en totes les poblacions.

40. Creació de l’Institut Nacional de l’Art i la Cultura: Crearem l’Institut Nacional de l’Art i la Cultura i Escoles de formació artístiques en totes les comunes.