dijous, 26 de març de 2020

La prórroga de l'estat d'alarma pel COVID-19 fins el 12 d'abril

A hores d'ara hi ha 45.084 casos actius registrats de COVID-19 a Espanya, dels quals 3.166 són severs o crítics Hi ha hagut més de 4.000 defuncions (gairebé 700 morts diàries). Unes 7.000 s'han recuperat de la infecció, però hom sospita que potser les infeccions detectades són tan sols el 5% del total.

La declaració d'estat d'alarma el 17 de març encara no ha pogut manifestar-se en les estatístiques de casos, per bé que hom interpreta que hom podria arribar a un màxim de defuncions diàries en els propers dies. En tot cas, l'estat d'alarma decretat el 17 de març té una durada límit de 15 dies naturals si no autoritza el Congrés una pròrroga. És per això que ahir el Congrés dels Diputats celebrà un Ple especial (amb tan sols un grapat de diputats assistents i la majoria assistint-hi telemàticament) per debatre la sol·licitud de pròrroga per a uns altres 15 dies que li ha fet el Govern de Pedro Sánchez.

La so·licitud de pròrroga fou aprovada amb 321 vots favorables, 0 en contra i 28 abstencions. Les abstencions, de fet, consideren que les mesures previstes en l'estat d'alarma són insuficients i que caldria aturar tota activitat econòmica no essencial.

En el curs del debat es presentaren set propostes de resolució de l'oposició, però l'única aprovada fou la del PNV per tal que el Govern remeti al Congrés informació setmanal de l'execució de les mesures de contenció del COVID-19 i de mitigació del seu impacte sanitari, econòmic i social.

Les mesures de la pròrroga són en essències les mateixes que les de les dues setmanes prèvies:
- limitació de la lliure circulació de persones al desplaçaments individuals per a activitats essencials d'adquisició d'aliments o productes farmacèutics, d'assistència a centres sanitaris, a llocs de treball, a assitir majors, menors o dependents, o per altres raons de força major degudament justificades.
- suspensió de l'activitat lectiva presencial de tots els centres educatius i de l'obertura al públic de locals i establiments minoristes no essencials.
- obligació dels empleadors a facilitar la prestació laboral per mitjans no presencials.