divendres, 16 de setembre de 2022

Amor de cor i amor de budell: Premis Ig Nobel 2022

Com cada any per aquestes dates, avui a Harvard ha tingut lloc la cerimònia de lliurament (i en van 32) dels Premis Ig Nobel 2022. Són premis que fan riure i pensar sobre el ritme cardíac dels amants, la complexitat del llenguatge jurídic o les dificultats sexuals dels escorpins estrenyits.

Sincronia fisiològica en una cita a cegues (Prochazkova et al., Premi Ig Nobel de Cardiologia Aplicada 2022)

Eliska Prochazkova, Elio Sjak-Shie, Friederike Behrens, Daniel Lindh i Mariska Kret han rebut el Premi Ig Nobel de Cardiologia Aplicada "per cercar i trobar proves que quan nous companys romàntics es coneixen per primera vegada, i se senten atrets mútuament, les llurs freqüències cardíaques se sincronitzen".

En un article publicat a Nature Human Behaviour, aquests investigadors de la Unitat de Psicologia Cognitiva de la Universitat de Leiden i d'altres centres, mesuraven la dinàmica fisiològica entre parelles de participants en una cita a cegues. Els participants duien ulleres de seguiment de la mirada, que a més els monitoritzaven la freqüència cardíaca i la conductància de la pell. Mentre que els somriures, les rialles o les mirades no s'associaven significativament amb l'atracció, sí que ho feien la sincronia en la freqüència cardíaca i la conductància dèrmica. Prochazkova et al. pensen que mentre els primers signes poden simular-se, les variables fisiològiques són inconscients i poc regulables a voluntat. És en el subconscient, doncs, on cal cercar els signes de l'atracció entre parelles que tot just es coneixen.

Eliska Prochazkova i Mariska Kret, les dues autores corresponsals de l'article, foren les que recolliren el guardó en la cerimònia virtual d'ahir.

La mala redacció de textos jurídics (Martínez et al., Premi Ig Nobel de Literatura 2022)

Eric Martínez, Francis Mollica i Edward Gibson han rebut el Premi Ig Nobel de Literatura "per analitzar allò que fa que els documents legals siguin innecessàriament difícils d'entendre".

Aquests investigadors en ciències cognitives del MIT (Martínez i Gibson) i de la Universitat d'Edimburg (Mollica) analitzaren en un article a la revista Cognition un corpus de 10 milions de mots. Trobaren que els contractes analitzats contenien vocabulari de jerga, oracions complexes, estructures en veu passiva i normes peculiars per col·locar majúscules inicials que no eren presents en gèneres diferents de la literatura jurídica. De tots aquests trets són les oracions subordinades les que més dificulten la comprensió del text. Així doncs, el problema de la comprensió dels textos legals és més aviat el resultat d'una pobra redacció i no pas tant del vocabulari especialitzat.

Els tres autors recolliren el guardó en la cerimònia virtual d'ahir.

Pèrdua de cua i capacitat locomotora dels escorpins (García-Hernández & Machado, Premi Ig Nobel de Biologia 2022)

Solimary García-Hernández i Glauco Machado han rebut el Premi Ig Nobel de Biologia "per estudiar com afecta el restrenyiment les perspectives d'aparellament dels escorpins".

Val a dir que aquests dos investigadors en ecologia del comportament de la Universitat de São Paulo es referien, en el seu article a Integrative Zoology a un cas extrem d'estrenyiment en l'escorpí Ananteris balzani: el que resulta de l'autotomia de la cua. Aquest mecanisme de defensa entranya la pèrdua del 25% de la massa corporal, inclosa la porció posterior del tracte digestiu. S'entén, doncs, que la manca d'anus condueix a un estrenyiment sever i irreversible: no hi haurà mai més defecació en aquell individu. És remarcable que la capacitat de córrer es mantingui en aquests animals, com han investigat García-Hernández & Machado. A llarg termini, però, els mascles autotomitzats i, en conseqüència restrenyits, perden velocitat i això pot conduir-los a disminuir la cerca de parella. En tot cas, el restrenyiment que pateixen els conduirà a la mort en qüestió de mesos, però donada la longevitat típica d'un escorpí encara tindran temps suficient per trobar parella i deixar descendència.

Els dos autors recolliren ahir el guardó.

Crioteràpia amb gelat de crema (Jasiński et al., Premi Ig Nobel de Medicina 2022)

Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław Jędrzejczak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Basak i Emilian Snarski han rebut el Premi Ig Nobel de Medicina "per demostrar que quan pacients passen per alguna forma de quimioteràpia tòxica, pateixen menys efectes adversos quan un gelat de crema substitueix un component tradicional del procediment".

Aquests investigadors i metges polonesos publicaven a Scientific Reports un article sobre l'ús del gelat com a crioteràpia en el tractament de la mucositis oral que apareix com a efecte advers a la quimioteràpia amb melphalan prèvia a un transplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoiètiques. En un estudi retrospectiu constataren que pacients que havien rebut aquesta crioteràpia tenien una menor incidència de mucositis oral.

Marcin Jasiński, Anna Brodziak, Kamila Skwierawska, Wiesław Jędrzejczak i Emilian Snarski assistiren a la cerimònia virtual d'ahir per recollir aquest guardó.

Com fer girar un botó cilíndric (Matsuzaki et. al, Premi Ig Nobel d'Enginyeria 2022)

Gen Matsuzaki, Kazuo Ohuchi, Masaru Uehara, Yoshiyuki Ueno i Goro Imura han rebut el Premi Ig Nobel d'Enginyeria "per intentar descobrir la forma més eficient per a la gent d'emprar els dits quan giren un botó cilíndric.

En el 1998 Matsuzaki, Imura i Uehara presentaren en la Tercera Conferència de Disseny Asiàtic, celebrada el 1998, els resultats dels seus estudis experimentals sobre el control rotacional d'un botó cilíndric, amb especial interès sobre el nombre de dits utilitzats per accionar-lo. L'any següent publicaren, juntament amb Ohuchi i Ueno, un article sobre la matèria. Com a subjectes experimentals feren servir 32 joves (23 homes i 9 dones) als que s'exposaven a 45 cilindres de fusta de 5 cm d'alçada, amb diàmetres que anaven dels 7 mm als 13 cm. Amb una càmera de vídeo seguien els moviments dels subjectes. La relació entre el nombre de dits utilitzats i el diàmetre del cilindre seguia aproximadament una funció quadràtica.

Matsuzaki fou qui recollí aquest guardó en la cerimònia virtual d'ahir.

La representació de l'enema ritual en la ceràmica maia (de Smet & Hellmuth, Premi Ig Nobel d'Història de l'Art 2022)

Peter de Smet i Nicholas Hellmuth han rebut el Premi Ig Nobel d'Història de l'Art per l'estudi "una aproximació multidisciplinar a les escenes d'enema ritual de l'antiga ceràmica maia".

Aquest era el títol de l'article que tots dos publicaren el 1986 al Journal of Ethnopharmacology. El punt de partida eren escenes de la ceràmica clàssica maia en la que es representen enemes, que calia interpretar com a enemes rituals, i suposar que es tracta de l'administració per via anal de substàncies psicoactives. Aquests enemes rituals contrastaven amb la visió de la civilització maia com a contemplativa, i aliena a l'èxtasi ritual. De Smet & Hellmuth aportaven indicis que allò que s'administrava per via rectal era un líquid alcohòlic, i que l'enema garantia que el líquid no seria vomitat com podria ser el cas si se'l prenia oralment. Alternativament els enemes podien contenir ingredients com el tabac o el nenúfar. L'aproximació multidisciplinària, és clar, passava per confirmar experimentalment el caràcter al·lucinògen de cadascun d'aquests ingredients potencials.

Els dos autors recolliren ahir aquest guardó.

Aneguets en formació i estalvi energètic (Fish et al., Premi Ig Nobel de Física 2022)

Frank Fish, Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji i Atilla Incecik han rebut el Premi Ig Nobel de Física "per intentar entendre com els aneguets s'ho fan per nedar en formació".

En el 1994, Frank E. Fish escrigué el capítol sobre la conservació d'energia que comporta nedar en formació d'acord amb les dades metabòliques d'aneguets en un llibre sobre mecànica i fisiologia de la natació animal. Yuan et al. (2021) publicaren un article sobre la base hidrodinàmica de la natació en formació dels aneguets que segueixen la mare. Així establiren un model matemàtic i numèric simplificat en el que calcularen l'arrossegament d'ona d'un grup d'anàtides en formació. Els aneguets, en cavalcar les onades generades per la mare, redueixen aquest arrossegament. Si un aneguet queda massa enrera, la interferència destructiva de les ones l'empentarà cap endavant. Aquesta dinàmica es trasllada als següents aneguets que adopten doncs aquesta formació com a conseqüència de la dinàmica ondulatòria.

Frank Fish, Zhi-Ming Yuan, Laibing Jia, Chunyan Ji i Atilla Incecik recolliren el guardó en la cerimònia virtual d'ahir.

L'honestedat de qui escampa rumors (Wu et al., Premi Ig Nobel de la Pau 2022)

Junhui Wu, Szabolcs Számadó, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiorka, Leo Tiokhin i Paul Van Lange han rebut el Premi Ig Nobel de la Pau "per desenvolupar un algoritme per ajudar els xafarders a decidir quan dir la veritat i quan mentir".

Els investigadors, que treballen en el camp de la xafarderia, publicaren un article l'any passat a les Philosophical Transactions of the Royal Society B sobre l'aspecte concret de l'honestedat de qui escampa informació sobre persones absents. A través de models formals proven de fornir un fonament teòric a les estratègies de safareig. Cal considerar la interdependència del xafarder, d'aquell de qui parla i d'aquell a qui parla. Així es defineixen una sèrie de jocs que, únicament si concorden els uns amb els altres, resulten en un llenguatge de cooperació honesta.

Junhui Wu, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiorka, Leo Tiokhin i Paul Van Lange participaren ahir en la cerimònia de lliurament del guardó.

L'atzar en el triomf i el fracàs (Pluchino et al., Premi Ig Nobel d'Economia 2022)

Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo i Andrea Rapisarda han rebut el Premi Ig Nobel d'Economia "per explicar, matemàticament, per què l'èxit molt sovint no va a les persones més talentoses, sinó més aviat a les més afortunades".

Els tres professors de la Universitat de Catania publicaren en el 2018 un article sobre el binomi de talent i sort en l'èxit i en el fracàs. En el paradigma dominant de la meritocràcia cal pensar que l'èxit deriva de qualitats personals com el talent, la intel·ligència, les habilitats, l'esforç o la capacitat de prendre riscos. No obstant, mentre les qualitats personals solen seguir una distribució gaussiana entre la població, la distribució de riquesa segueix una llei de potència de Pareto. Aquesta discrepància de distribució, segons els tres autors, és justament l'aleatorietat. Si és cert que cal un mínim de talent per reeixir, també ho és que el pic d'èxit és sovint més assolit per persones de talent mediocre però afortunades. Aquestes conclusions haurien d'il·luminar, per exemple, les estratègies de finançament públic per a la recerca amb vistes a millorar la meritocràcia, la diversitat i la innovació.

Els tres autors assistiren a la cerimònia virtual d'ahir per recollir el guardó. En el 2010 Pluchino i Rapisarda ja havien recollit, en aquella ocasió amb Cesare Garofalo, un premi Ig Nobel per demostrar matemàticament que les organitzacions serien més eficients si promoguessin el personal de manera aleatòria. Justament sembla que això ja ho fa l'organització que anomenem "universitat de la vida".

Un ant de goma per a proves de xoc automobilístic (Gens, Premi Ig Nobel d'Enginyeria de Seguretat 2022)

Magnus Gens ha rebut el Premi Ig Nobel d'Enginyeria de Seguretat "per desenvolupar un maniquí per a proves de col·lisió de vehicles en forma d'ant (Alces alces)".

Efectivament, en el 2001, en el seu treball de màster a l'Institut Reial suec de Tecnologia, s'ocupava de l'amenaça a la seguretat viària que constitueixen els grans animals salvatges a les carreteres d'Escandinàvia. Per tal de fer front a aquestes col·lisions, de la mateixa manera que hi ha maniquís de forma humana que s'instal·len dins dels vehicles de prova, Gens proposava un maniquí amb forma d'ant. Per dissenyar-lo, Gens realizà una visita al zoo de Kolmården, consultà el veterinari Bengt Röken i estudià el cadàver encara calent d'un cérvol atropellat. Dissenyà un maniquí fet de 116 plaques de goma, unides amb peces d'acer. La goma era fabricada per Trelleborg AB a Espanya. El maniquí fou finalment provat amb dos cotxes nous de la marca Saab i un de vell de la marca Volvo. Els vehicles, després de l'impacte, tenien ben bé l'aspecte dels cotxes que han topat amb un ant real.

Gens recollí el guardó en la cerimònia virtual celebrada ahir.

Lligams:

- Ig Nobel Prize Winners.

- Physiological Synchrony is Associated with Attraction in a Blind Date Setting. Eliska Prochazkova, Elio Sjak-Shie, Friederike Behrens, Daniel Lindh, Mariska E. Kret.Nature Human Behaviour 6: 269-278 (2022).

- Poor Writing, Not Specialized Concepts, Drives Processing Difficulty in Legal Language. Eric Martínez, Francis Mollica, Edward Gibson. Cognition 224 (2022).

- Short- and Long-Term Effects of an Extreme Case of Autotomy: Does 'Tail' Loss and Subsequent Constipation Decrease the Locomotor Performance of Male and Female Scorpions?. Solimary García-Hernández, Glauco Machado. Integrative Zoology (2021).

- Ice-Cream Used as Cryotherapy During High-Dose Melophalan Conditioning Reduces Oral Mucositis After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław W. Jędrzejczak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz W. Basak, Emilian Snarski. Scientific Reports 11: 22507 (2021).

- 円柱形つまみの回転操作における指の使用状況について. 松崎 元, 大内 一雄, 上原 勝, 上野 義雪, 井村 五郎. Bulletin of Japanese Society for the Science of Design 45: 69-76 (1999).

- A Multidisciplinary Approach to Ritual Enema Scenes on Ancient Maya Pottery. Peter A.G.M. de Smet, Nicholas M. Hellmuth. Journal of Ethnopharmacology 16: 213-262 (1986).

- Energy Conservation by Formation Swimming: Metabolic Evidence from Ducklings Frank E. Fish, in Mechanics and Physiology of Animal Swimming, pp. 193-204 (1994).

- Wave-Riding and Wave-Passing by Ducklings in Formation Swimming. Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji, Atilla Incecik. Journal of Fluid Mechanics 928 (2021).

- Honesty and Dishonesty in Gossip Strategies: A Fitness Interdependence Analysis. Junhui Wu, Szabolcs Számadó, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence D. Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika S. Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiorka, Leo Tiokhin, Paul A.M. Van Lange Philosophical Transactions of the Royal Society B 376: 20200300 (2021).

- Talent vs. Luck: The Role of Randomness in Success and Failure. Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo, Andrea Rapisarda. Advances in Complex Systems 21 (2018).

- Moose Crash Test Dummy: master's thesis. Magnus Gens (2001).

.