divendres, 23 d’agost de 2013

Nova actuació formativa de la policia sociolingüística espanyola

Les tasques de formació sociolingüística de la Policia Espanyola sempre han format part de l'ADN d'aquest cos. El problema és que en les darreres dècades, fenomens de subversió lingüística posen de manifest la necessitat d'operatius específics per tal de garantir l'educació sociolingüística de la població que parla la llengua vernacla.

J. V., funcionari de la Generalitat Valenciana, va sortir de la ciutat administrativa Nou d'Octubre per esmorzar. Anava per un carrer molt estret, quan fou interceptat per un agent del Cuerpo Nacional de Policía (espanyola/castellana). L'agent sol·licità al funcionari, en llengua castellana, que s'identifiqués. El funcionari va respondre en valencià que per què.

L'ús d'una llengua oficial diferent del castellà fou detectat per les orelles de l'agent policial que va aplicar seguidament el programa de formació continuada al ciutadà en matèria de jerarquia de llengües: "No té tengo que dar explicaciones, y háblame en castellano por educación". A partir de llavors el tracte envers el funcionari va ser vexatori. Quan s'hi va apropar un altre agent policial, el primer va explicar la contravenció sociolingüística que havia patit ("Me ha hablado en valenciano. ¿Qué se ha creído?").

El funcionari, aparentment, havia cregut les disposicions que la Constitució espanyola i l'Estatut valencià, així com la legislació de les Corts espanyoles i valencianes, que reconeixen els drets lingüístics dels ciutadans. Però de la mateixa manera que el dret a una feina digna o el dret a un habitatge digne, aquests drets lingüístics formen són paper mullat i no se'ls pot construir com a veritablement efectius per damunt del Codi implícit que el català és una llengua tribal i el castellà és la llengua universal del món mundial.

Malauradament, J. V. no va fer el que fan la majoria de persones. Callar i empassar-s'ho, i gravar-se a pedra en el cervell de parlar en castellà al més mínim indici de la presència d'un agent (uniformitat o de paisà) de la policia lingüística castellana/espanyola.

No. J. V. ha tramès una lletra al ministeri d'Interior (en castellà) sobre aquests fets, en la qual sol·licita que es depuren responsabilitats per aquest agent. D'acord amb la resposta emprendrà accions legals, amb el suport dels serveis jurídics de Compromís.

Cap comentari: