dilluns, 24 de maig de 2021

La qualitat dels governs regionals de la Unió Europea en temps de pandèmia

Nicholas Charron, Victor Lapuente i Monika Bauhr, de la Universitat de Göteborg, han presentat les dades de l’Índex Europeu de Qualitat Governamental 2021 (EQI) pel que fa als governs regionals. Aquesta quarta ronda de l’EQI fa ús de les opinions de més de 129.000 persones que representen 208 unitats estatístiques de nivell 1 (NUTS 1) i 2 de nivell 2 (NUTS 2) dels 27 estats membres de la Unió Europea. Les enquestes s’han conduït en mig de la pandèmia de covid-19. La mida de la mostra és força més elevada que la de les rondes anteriors (2010, 2013 i 2017).

L’enquesta es fonamenta en la percepció de l’enquestat al voltant d’una sèrie d’elements de qualitat governamental en matèria educativa, sanitària i securitària; d’imparcialitat en aquests àmbits; i de corrupció; així com d’experiències personals.

Les puntuacions més elevades es concentren a Escandinàvia, i les més baixes a l’Europa Sud-Oriental. Per països, Finlàndia, Dinamarca i Suècia encapçalen el rànquing, que tanquen Grècia, Romania i Bulgària. Hi ha una correlació clara entre l’índex i el nivell de desenvolupament (PIB pe càpita, índex de desenvolupament humà i baixa taxa de pobresa).

En comparació amb les rondes anteriors, la puntuació de Catalunya, que partia d’un nivell baix en el 2010, però que millorà en el 2013 i en el 2017, se situa ara en el nivell més baix, de nou a la cua de les regions espanyoles.

La quarta ronda també feia preguntes sobre la percepció de la covid-19. Les respostes indiquen una correlació entre una bona qualitat del govern i l’optimisme sobre la superació de la pandèmia.

A escala general, i amb l’excepció assenyalada de Catalunya, les percepcions dels ciutadans europeus sobre la qualitat del seu govern regional millora en el 2020 respecte del 2017. Si en les rondes anteriors el major contrast es trobava entre les regions occidentals d’Europa i les regions orientals, ara algunes d’aquestes regions orientals milloren nítidament, i són les regions del sud de tots dos blocs les que tendeixen a diferenciar-se més negativament.

Lligams:

- Sub-national Quality of Government in EU Member States. Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. Nicholas Charron, Victor Lapuente, Monika Bauhr (2021).